ÒRGANS

TIPÚS- APARELLS I SISTEMES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÒRGANS by Mind Map: ÒRGANS

1. Agrupació de teixits que realitza una determinada funció. (Ex. cor, estómac, musculs...)

2. Un grup d'òrgans, que de manera conjunta fan la mateixa funció -> Aparells i Sistemes

2.1. APARELL

2.1.1. DIGESTIU

2.1.1.1. Transforma els aliments en nutrients, que passen a la sang.

2.1.2. RESPIRATORI

2.1.2.1. Intercanvia oxigen i diòxid de carboni amb l'exterior.

2.1.3. CIRCULATORI

2.1.3.1. Transporta substàncies a través de la sang.

2.1.4. LIMFÀTIC

2.1.4.1. Col·labora amb l'aparell circulatori en el transport de substàncies.

2.1.5. EXCRETOR

2.1.5.1. Pren de la sang les substàncies de rebuig i les expulsa a l'exterior.

2.1.6. REPRODUCTOR

2.1.6.1. FEMENÍ

2.1.6.1.1. Produeix els gàmetes femenins i alberga l'embrió mentre es desenvolupa.

2.1.6.2. MASCULÍ

2.1.6.2.1. Produeix els gàmtes masculins

2.2. SISTEMA

2.2.1. NERVIÓS

2.2.1.1. Rep la informació de l'exterior/ interior, i elabora ordres per coordinar el funcionament de l'organisme.

2.2.2. ENDOCRÍ

2.2.2.1. Produeix hormones que provoquen respostes en alguns òrgans.

2.2.3. MUSCULAR I ESQUELÈTIC

2.2.3.1. Formen part de l'aparell locomotor i, originen els moviments.