Особистісний профіль Психічного здоров'я

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Особистісний профіль Психічного здоров'я by Mind Map: Особистісний профіль Психічного здоров'я

1. це рівень психологічного благополуччя, який визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до навколишнього середовища факторів.

2. характеризується центральною властивістю індивіда до усвідомлення себе як суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом.

3. У психології розуміння психічного здоров'я тісно пов'язано із загальним уявленням про особистість і механізми її розвитку.

4. Різні моделі звернені або до підструктур особистості, або до рівнів, що регулюють активність суб'єкта, сферам його

5. особистісний профіль психічного здоров'я включає «суб'єктивне благополуччя, — стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, сприйняту самореалізацію, автономію, компетенцію, залежність між поколіннями та самореалізацію інтелектуального та емоційного потенціалу тощо.»

5.1. благополуччя особистості охоплюється реалізацією її здібностей, подоланням нормальних життєвих напружень, можливостями протистояти звичайним життєвим стресам та продуктивно працювати.

6. Також на особистісний профіль психічного здоров'я впливає фізичний стан, чим краще людина себе почуває тим в каращому стані її психічне здоров'я.

7. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає 7 компонентів психічного здоров'я:

7.1. усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного Я

7.2. постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях

7.3. критичне ставлення до себе і своєї діяльності

7.4. адекватність психічних реакцій впливу середовища

7.5. здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм

7.6. планування власної життєдіяльності і реалізація її

7.7. здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин

8. Психічні захворювання

8.1. це діагностовані більш стійкі, стабільні психопатологічні стани, в основі яких лежать складні патологічні функціонально-структурні (нейрообмінні, нейромедіаторні, дистрофічні, диструктивні) процеси як в центральній нервовій системі так і в усьому організмі.

8.2. характеризуються порушенням психічної діяльності людини і призводять до страждань або порушення здатності функціонувати в житті, і являють інтерес для клінічної психіатрії, в тому числі її відділів, таких як діагностика, лікування, профілактика, дослідження етіології і патогенезу.

9. До найзвичайніших критеріїв психічного здоров'я відносять:

9.1. — відсутність або наявність виражених форм психічних захворювань та пограничних нервово-психічних розладів

9.2. — гармонійність психічного розвитку та його відповідність віку

9.3. — рівень розвитку показників стану провідних соціально- професійно- значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості, які зумовлюють ефективне виконання різноманітних навчальних, професійних або побутових завдань у повсякденній діяльності.