Функціональна асиметрія мозку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Функціональна асиметрія мозку by Mind Map: Функціональна асиметрія мозку

1. Права півкуля

1.1. Працює відразу з кількома входами одночасно, паралельно

2. Ліва півкуля

2.1. Оброблює інформацію послідовно в міру надходження

3. У більшості людей асиметрія виявляється у двох формах: право- і лівобічній. Лише незначна частина людства характеризується симетричністю оброблення інформації в корі півкуль великого мозку. Право- і ліворукість зумовлені спадково.

4. Сильно ліворукі (лівші, тобто, тих в кого ведучими є ліва рука, нога, та в яких спостерігається лівобічна сенсорна асиметрія).

5. Ліворукі (в яких ведучою є ліва рука, а решта компонентів латерального профілю мають правобічну асиметрію).

6. Амбідекстри (в яких не виражена функціональна асиметрія, тобто немає домінуючої руки, ноги, та не виявлено сенсорної асиметрії; такі люди добре володіють як лівою, так і правою рукою) – ними часто стають перевчені лівші.

7. Праворукі (людей з правою мануальною асиметрією, але з різними співвідношеннями сенсорної асиметрії та асиметрії ніг).

8. Сильно праворукі (правшів, які мають правобічний латеральний профіль).

9. Домінування півкуль зазвичай визначає найбільш розвинену область психічного - так, у правопівкульних краще розвинені емоції й інтуїція, у лівопівкульних - сприймання й мислення. Дуже заманливо зв'язати цю думку з відомими психофізичними характеристиками ліворуких людей - підвищеною лабільністю, емоційною чутливістю, високим творчим потенціалом, прагненням до нестандартних ситуацій.

10. Як показали дослідження, творчий процес потребує від правопівкульних людей менших психофізіологічних затрат і відбувається на менш високому рівні додаткової активації мозку.

11. Ліва півкуля більшою мірою орієнтована на прогнозування майбутніх станів, а права – на взаємодію з досвідом та актуальними подіями.

12. Ліва півкуля більш активна під час виникнення мотивації щодо наближення до об’єкта, а права – в разі мотивації на уникнення (втечу).

13. В ході багатьох досліджень вчені зробили висновки щодо зв'язку позитивних емоцій з лівою півкулею, а негативних - із правою.