ПЕРЕБУДОВА

ПЕРЕБУДОВА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ПЕРЕБУДОВА by Mind Map: ПЕРЕБУДОВА

1. Дозвіл на індивідуальну трудову діяльність в сфері обслуговування населення

2. 1988 р. відновлення роботи Української Гельсінської Спілки.

3. • Демократизація суспільства. Створення правової держави. • Гласність. • Реабілітація незаконно засуджених і репресованих за роки радянської влади. • Утвердження багатопартійності. • Запровадження інституту президентства. • Підготовка нового союзного договору. • Політика нового мислення у зовнішніх відносинах. • Підтримка демократичних революцій у Східній Європі.

4. Генеральний секретар ЦК КПРС-М.Горбачов

4.1. Березень 1985р

5. Червень 1988

5.1. Взято курс на гласність. Гласність – політика максимальної відвертості та правди в діяльності державних і громадських організацій.

5.1.1. Припинення переслідування інакодумців і церкви; Зняття цензури і дозвіл видання нових газет; допуск раніше заборонених книг: утворення історико-просвітницького товариства «Меморіал»

6. Основні напрями реформ

7. Причини

7.1. •Стагнація в економіці, наростання науково-технічного відставання від Заходу, провали в соціальній сфері. •Політична криза, яка виразилася у розкладанні керівництва, в його нездатності забезпечити економічний прогрес, у зрощенні партійно-державної номенклатури з ділками тіньової економіки та злочинністю, що призвело до формування в середині 1980-х рр. стійких мафіозних угруповань. •Апатія та негативні явища в духовній сфері суспільства. •Прихід до керівництва країни молодих політиків (М. С. Горбачов, М. І. Рижков, О. М. Яковлєв, Е. А. Шеварнадзе), які не тільки прагнули зміцнити власну владу, а й виступали за оновлення держави та суспільства

8. Економічна сфера

8.1. Коооперативне житло

9. Квітень 1985

9.1. Початок курсу на перебудову радянського союзу

9.2. Прийняття програми прискорення соціально-економічного розвитку країни (квітень 1985 р.).

10. Травень 1985

10.1. Постанова ЦК КПРС "Про боротьбу з пияцтвом та алкоголізмом"

11. Запровадження принципу трьох «С»

12. Самоокупність

13. Самофінансування

14. Самостійність

15. Розгортання національно-визвольного руху в Україні

15.1. 1990 р. Відродження Української греко-католицької церкви та Української автокефальної православної церкви

15.2. Липень 1989 р. Страйк шахтарів, робітничий страйк у Донбасі.

15.3. Вересень 1989 р. створений Народний Рух України (НРУ), який очолив І.Драч. Основні засади НРУ: демократизація суспільства, досягнення суверенітету України, економічна самостійність.

16. Формування багатопартійної системи і вибори до Верховної ради УРСР

16.1. 1990 р. – початок формування багатопартійної системи (політичний плюралізм).

16.1.1. Квітень 1990 р. – створення першої політичної партії – Української республіканської партії (УРП) на базі УГС. Лідер – Л.Лук’яненко.

16.2. Березень 1990 р. відбулися вибори до Верховної Ради УРСР на альтернативній основі.

16.3. 16 липня 1990 р. – прийняття Декларації про державний суверенітет України.

16.4. 5 липня 1991 р. прийняття Закону про заснування в Україні посади Президента.

17. «Революція на граніті»

17.1. Студентська ненасильницька кампанія громадянської непокори, яка тривала з 2 по 17 жовтня 1990 р. Апогеєм кампанії було голодування студентів в Києві, на Майдані Незалежності. Студенти вимагали продовження демократизації УРСР, недопущення підписання нового союзного договору, перевибори у Верховну Раду УРСР… Протести завершилися постановою Верховної Ради УРСР про виконання вимог учасників протесту.

18. Проголошення незалежності України та вибори Президента

18.1. 24 серпня 1991 р. – проголошення ВРУ незалежності України.

18.1.1. 1 грудня 1991 р. на підтримку Акта проголошення незалежності України був проведений референдум. 90,31% проголосувало за незалежність

18.2. 1 грудня 1991 р. були проведені вибори Президента України. Переміг Л.Кравчук.

19. " Живий ланцюг "

19.1. відбувся у неділю 21 січня 1990 року, коли мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ (через Львів) і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР

20. 26 квітня 1986 р

20.1. Аварія на ЧАЕС