Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Tác giả - Tác phẩm

1.1. Tác giả

1.1.1. Nam Cao

1.1.1.1. Vị trí

1.1.1.1.1. 1 Trong 9 tác gia của VHDT

1.1.1.1.2. Đứng trên đỉnh cao của dòng văn xuôi hiện thực

1.1.1.2. Đối tượng hướng đến

1.1.1.2.1. Nông dân

1.1.1.2.2. Tri thức

1.1.1.3. Giọng văn sắc lạnh mỉa mai

1.1.1.3.1. Ẩn trong đó là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo mà bản thân ông hướng đến

1.1.1.4. Biệt tài là giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

1.2. Tác phẩm

1.2.1. Kiệt tác của văn học Việt Nam

1.2.2. Tên của tác phẩm

1.2.2.1. Cái lò gạch cũ

1.2.2.1.1. Đôi lứa xứng đôi

1.2.3. Chí Phèo

1.2.3.1. Chính là hình tượng điển hình cho người nông dân trước cách mạng tháng 8

2. Nội dung phân tích

2.1. 1. Bi kịch bị bỏ rơi

2.1.1. Địa điểm

2.1.1.1. Lò gạch cũ

2.1.1.1.1. Nơi ít người qua lại

2.1.1.1.2. Nằm ở cánh đồng sương trắng

2.1.2. Chí phèo là một sản phẩm bị chối bỏ

2.1.2.1. Chối bỏ bởi chính hững người sinh ra hắn

2.1.2.1.1. Đây chính là hình ảnh tượng trưng cho số phân của những đứa trẻ bị bỏ rơi

2.1.2.1.2. Sự khốn khổ của của những con người dại dột sống trong xã hội này

2.1.2.2. Cuộc đời hắn kể từ giờ phút này sẽ được giáo dục bởi bàn tay của xã hội

2.1.3. Số phận của Hắn giờ đây vô cùng mờ mịt

2.2. 2. Bi kịch bị tha hóa

2.2.1. Từ một người nông dân khỏe mạnh ==> Một thằng côn đồ

2.2.1.1. Được nuôi dạy bởi những người nô dân lương thiện

2.2.1.1.1. Đáng lẽ ra

2.2.1.2. Nguyên nhân

2.2.1.2.1. Gián tiếp

2.2.1.2.2. Trực tiếp

2.2.1.3. Chí Phèo sau khi ra tù đã trở thành một thằng côn đồ

2.2.1.3.1. Tha hóa

2.2.2. Từ một thằng côn đồ ==> Một con quỷ dữ

2.2.2.1. Nguyên nhân

2.2.2.1.1. Bá Kiến

2.2.2.2. Chí Phèo sau khỉ nhân lời của Bá Kiến trơ thành con quỷ của làng

2.2.2.2.1. Tha hóa