Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHÍ PHÈO by Mind Map: CHÍ PHÈO

1. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

1.1. Tác giả: Nam Cao

1.1.1. Là 1 trong 9 tác giả nổi tiếng của văn học dân tộc

1.1.2. Đỉnh cao của văn xuôi hiện thưc

1.1.3. Đổi tượng ngòi bút nhà văn hướng tới đó là nông dân và tri thức

1.1.4. Giọng văn của ông sắc lạnh, mỉa mai nhưng ẩn bên trong lại là sự ấm áp cảu chủ nghĩa nhân đạo

1.1.5. Biệt tài: giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

1.2. Tác phẩm: Chí Phèo

1.2.1. Là một kiệt tác của văn học việt nam

1.2.2. Tác phẩm ban đầu có tên: Cái lò gạch cũ

1.2.2.1. Nhà xuất bản mới đổi thành: Đôi lứa xứng đôi

1.2.2.1.1. Nam Cao cuối cùng quyết định đổi thành: Chí Phèo

2. BI KỊCH BỊ BỎ RƠI CỦA CHÍ

2.1. Địa điểm: Cái lò gạch cũ

2.1.1. Là nơi ít người qua lại

2.1.2. Ở cánh đồng sương trắng

2.1.3. Khi mọi người tìm thấy Chí anh đã xám ngắt

2.2. Chí phèo là một sản phẩm bị chối từ

2.2.1. Cuộc đời hắn từ đây được giáo dục bởi bàn tay cảu số phận

3. BI KỊCH THA HÓA CỦA CHÍ PHÈO

3.1. Chí được nuôi dưỡng bởi những người nông dân lương thiện

3.1.1. Lớn lên hắn cũng là một người nông dân lương thiên làm nghề canh điền

3.2. Nhưng đáng tiếc thay hắn làm cho nhà ông Bá Kiến

3.2.1. Cơn ghen của ông bá kiến là vấn đề phụ

3.2.2. Nguyên nhân chính có lẽ là nhà từ thực dân

3.2.2.1. Chức năng cảu nhà tù là giam giữ kẻ có tội, cải tạo và giáo dục họ trở nên tốt hơn

3.2.2.2. nhưng vì đó là xã hội thực dân thối nát nên đã cải tạo ngược

3.2.2.2.1. Chí Phèo sau khi ra từ trở thành một thằng côn đồ

3.3. Sự tha hóa của Chí Phèo

3.3.1. Nhân hình

3.3.1.1. Cái đầu cạo trọc lóc

3.3.1.2. Răng cạo trắng hơn

3.3.1.3. Những hình xăm

3.3.2. Nhần tính

3.3.2.1. Uống rượu say khướt

3.3.2.2. Vác dao đến đòi nợ Bá Kiến

3.3.2.3. Rạch mặt ăn vạ