Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Tác giả-Tác phẩm

1.1. Nam Cao

1.1.1. Vị trí

1.1.1.1. là 1 trong 9 tác gia của văn học Việt Nam

1.1.1.2. ông được coi là đỉnh cao của dòng học hiện thực

1.1.2. Đối tượng ngòi bút mà ông hướng đến

1.1.2.1. nông dân

1.1.2.2. tri thức

1.1.3. Phẩm chất

1.1.3.1. giọng văn sắc lạnh, mỉa mai nhưng ẩn chứa sâu bên trong là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo

1.1.4. Biệt tài của ông trong những tác phẩm là: đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

1.2. Chí phèo

1.2.1. là kiệt tác của văn học Việt Nam

1.2.2. tác phẩm được đổi tên theo từng thời kỳ

1.2.2.1. Cái lò gạch cũ

1.2.2.2. Đôi lứa xứng đôi

1.2.2.3. Chí Phèo

1.2.3. là điển hình của người nông dân nghèo trước cách mạng tháng 8

2. Phân tích

2.1. Bị bỏ rơi

2.1.1. Địa điểm: ở lò gạch cũ, là nơi người ta nhặt được Chí Phèo trong thể trạng xám ngắt.

2.1.1.1. là nơi ít người qua lại

2.1.1.2. cánh đồng sương nắng

2.1.2. Chí Phèo là sản phẩm bị chối từ

2.1.2.1. cuộc đời hắn từ đây được giáo dục bởi bàn tay của số phận

2.2. Bi kịch tha hóa

2.2.1. Chí Phèo được nuôi dưỡng bởi những người dân lương thiện

2.2.1.1. Khi lớn lên Chí Phèo muốn làm người lương thiện

2.2.1.2. làm nghề canh điền với mong ước giản dị

2.2.2. Nguyên nhân mà Chí Phèo bị tha hóa:

2.2.2.1. cơn ghen của Bá Kiến đã đẩy Chí Phèo vào tù

2.2.2.1.1. Vì bà Ba đã bắt Chí Phèo làm những điều mà bản thân Chí Phèo còn tự cảm thấy "nhục"

2.2.2.2. Nhà tù thực dân

2.2.2.2.1. Chức năng của nhà tù

2.2.2.2.2. Nhưng Chí Phèo không có tội gì cả

2.2.2.2.3. Đấy là sự suy đồi của cái xã hội thực dân thối nát

2.2.2.3. Chí Phèo khi ra tù: đã trở thành một tên côn đồ

2.2.3. Sự tha hóa của Chí Phèo

2.2.3.1. Biểu hiện của những thằng lưu manh

2.2.3.1.1. Nhân hình

2.2.3.1.2. Nhân tính

2.2.3.2. Từ côn đồ trở thành quỷ dữ

2.2.3.2.1. Nguyên nhân

2.2.3.2.2. Tha hóa