InterViews (Kvale & Brinkman, 2009)

Korte mindmap van relevante zaken uit hoofdstuk 7 van het boek InterViews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing: "Conducting an Interview".

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
InterViews (Kvale & Brinkman, 2009) by Mind Map: InterViews (Kvale & Brinkman, 2009)

1. H7 Conducting an Interview

1.1. Onderzoeksinterview

1.1.1. interpersoonlijk

1.1.1.1. gesprek tussen twee partners over een thema waar beide geïnteresseerd in zijn

1.1.2. Kennis wordt gecreëerd 'tussen' de standpunten van de interviewen en de geinterviewde

1.2. 'semi-structured life world interview'

1.2.1. met als doel om beschrijvingen van de 'werkelijkheid' van de geïnterviewde te verkrijgen

1.2.1.1. via bijv. 'Rogers' client-centered questioning'

1.2.2. met respect voor de interpretatie van de betekenis van de beschreven fenomenen

1.2.3. bevat een structuur van agendapunten en richtinggevende interviewvragen

1.2.4. maar ook open voor veranderingen: van de structuur (volgorde), vraagformuleringen, etc. om dieper in te gaan op de specifieke antwoorden die de geinterviewde geeft.

1.3. "Setting the Interview Stage"

1.3.1. briefing: begin interview

1.3.1.1. beschrijf de situatie voor de geinterviewde

1.3.1.2. beschrijf het doel van het onderzoek

1.3.1.3. licht gebruik van hulpmiddelen toe (voice recorder, camera)

1.3.1.4. vraag of de geïnterviewde vragen heeft voor dat je verder gaat met het interview

1.3.1.5. "The first few minutes of an interview are decisive" (p.128)

1.3.2. debriefing: na het interview

1.3.2.1. benoem de punten die je hebt geleerd

1.3.2.2. vraag of de geïnterviewde nog vragen heeft, of een thema extra wil toelichten?

1.3.2.3. debriefing gaat verder nadat voicerecorder is uitgezet: als dit materiaal bruikbaar is, vraag aan geïnterviewde of je dit materiaal kunt gebruiken

1.3.3. reflectie-tijd

1.3.3.1. neem de tijd na interview om het een en ander in te laten werken, neem tijd voor reflectie

1.3.3.2. verwerk je eerste indrukken, hoe werd er gecommuniceerd door de geïnterviewde, etc.

1.4. "Scripting the Interview"

1.4.1. "An interview guide is a script, which structures the course of the interview more or less tightly" (p.130)

1.4.1.1. directe aanpak

1.4.1.1.1. doel uitleggen en directe vragen stellen

1.4.1.2. indirecte aanpak

1.4.1.2.1. indirecte vragen stellen en het doel na afloop toelichten

1.4.1.2.2. 'funnel shaped interview'

1.4.2. Thematische dimensie

1.4.2.1. kennis creëren

1.4.2.2. vragen gerelateerd aan het 'wat' van een interview: theoretische concepten van het onderzoek

1.4.2.3. vragen gerelateerd aan de analyse achteraf

1.4.2.3.1. analyse via codering?

1.4.2.3.2. narratieve analyse?

1.4.3. Dynamische dimensie

1.4.3.1. interpersoonlijke relatie met de geïnterviewde

1.4.3.2. vragen gerelateerd aan het 'hoe' van een interview

1.4.4. "The more spontaneous the interview procedure, the more likely one is to obtain unprompted, lively and unexpected answers from the interviewees. And on the other hand: The more structured the interview situation is, the easier the later conceptual structuring of the interview analysis will be" (p.131)

1.4.4.1. goede thematische onderzoeksvragen hoeven geen goede dynamische interview vragen te zijn

1.4.4.2. het kan nuttig zijn om twee interview protocollen te ontwikkelen (tabel 7.1 p.132)

1.4.4.2.1. "One research question can be investigated through several interview questions, thus obtaining rich and varied information by approaching a topic from several angles. And one interview question might provide answers to several research questions" (p.133)

1.4.4.3. "An interview should be less about the interviewee than about the case" (Multiple Case Study Analysis, Stake (2006), pp.31-33)

1.4.5. De 'waarom' en 'wat' vragen moeten gesteld en beantwoord worden voor de 'hoe' vragen

1.4.5.1. veel 'waarom' vragen kunnen leiden tot overreflectie in het interview, maar kunnen wel relevant zijn voor de geïnterviewden om te beantwoorden: stel deze aan het eind.

1.4.6. "Interviewers who know what they are asking about, and why they are asking, will attempt to clarify the meanings relevant to the project during the interview." (p.134)

1.4.6.1. deze pogingen ter verduidelijking hebben ook het effect dat je actief luistert, en dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat de geïnterviewde zegt of niet zegt.

1.5. "Interviewer Questions"

1.5.1. "The interview researcher is his, or her, own research tool. The interviewer's ability to sense the immediate meaning of an answer, and the horizon of possible meanings that it opens up, is decisive." (p.134)

1.5.1.1. vereist kennis en interesse in het onderzoeksthema

1.5.1.2. vereist kennis en interesse in de interpersoonlijke interactie in het interview

1.5.1.3. vereist kennis in de verschillende vraagvormen die mogelijk zijn

1.5.2. "Standardized questions do not bring standardized answers, for the same question means different things to different people." (p.134)

1.5.3. Type interviewvragen

1.5.3.1. A. Introducerende vragen

1.5.3.2. B. Follow-up vragen

1.5.3.2.1. vraagt een nieuwsgierige, doortastende en kritische houding van de interviewer

1.5.3.3. C. 'Probing' vragen

1.5.3.3.1. doorvragen, het antwoord uitlokken

1.5.3.3.2. kan ondersteund worden met behulp van tekst, video e.d.

1.5.3.4. D. Verklarende vragen

1.5.3.5. E. Directe vragen

1.5.3.5.1. liever in het latere gedeelte van een interview, nadat de geinterviewde de kans heeft gekregen om zelf spontaan een antwoord te geven en daarmee duidelijk makend welke aspecten van het thema relevant zijn voor hem of haar.

1.5.3.6. F. Indirecte vragen

1.5.3.6.1. vereist wel goede vervolgvragen om de antwoorden goed te kunnen interpreteren

1.5.3.7. G. Structuur vragen

1.5.3.7.1. de interviewer is verantwoordelijk voor het verloop van het interview en moet aangeven wanneer een thema is uitgediept.

1.5.3.8. H. Stilte

1.5.3.8.1. korte pauzes laten nodigt de geinterviewde uit om verder te praten

1.5.3.9. I. Interpretatie vragen

1.5.4. woordgebruik

1.5.4.1. "The wording invites rather different styles of answers, going from descriptive, behavioral, and experiential domains to emotional, cognitive, and evaluative realms" (p.138)

1.5.5. Open interview vragen zijn vaak handig om quotes te verkrijgen, maar lastig te coderen en in te delen in verschillende aggregatieniveaus (Multiple Case Study Analysis, Stake (2006), pp.31-33)

1.6. "The Art of Second Questions"

1.6.1. actief luisteren

1.6.1.1. wat wordt er gezegd en hoe

1.6.2. beslissingen over welke dimensie van het antwoord van een geinterviewde verder moet worden verkent hangt af van:

1.6.2.1. kennis en vertrouwen met het interviewthema

1.6.2.2. gevoeligheid voor de interpersoonlijke relatie met de geinterviewde

1.6.2.3. kennis over wat je wil vragen

1.6.3. de expert interviewer zit net zo in het thema of situatie als de geinterviewde en dermate gevoelig voor 'signalen', dat deze hem ondersteunen in het interview en niet meer zo afhankelijk is van het interviewprotocol

1.6.4. "There is no one 'correct' follow-up question". (p.140)