Коричнева економiка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Коричнева економiка by Mind Map: Коричнева економiка

1. Базується на відсталій технології и в основном ручній праці. Смороду НЕ пройшли стадію індустріалізації.

2. Багатоукладність економіки

3. Швидко растет населення, високий рівень Безробіття, основна сфера зайнятості - сільське господарство.

4. Значний Вплив на економіку Здійснює іноземний капітал.

5. В експорті переважає сировина та сільськогосподарська

6. Існує кастовість, поділ людей на соціальні прошаркі.

7. Важліву роль відіграють Релігійні и культурні цінності, традиції та звичаї.