Telesteps v2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Telesteps v2.0 by Mind Map: Telesteps v2.0

1. Mål - Prisbild och förutsättningar

1.1. Vi lyckas uppnå en bättre prisbild genom

1.1.1. Ökad investering

1.1.1.1. Snabbare monteringslinjer, (monteringslinje 2 skift) Personalbesparingar.

1.1.1.1.1. Dessutom långsiktigt bra effekt

1.1.1.2. Max tak på 120 000 på 3 skift

1.1.1.3. Ökad investering i plastverktyg från 3 till 5 mkr

1.1.2. Minskad marginal (4% med dagens volym)

1.1.2.1. Vi släpper marginal, med möjlighet att hitta nya affärer som ger oss effekt.

1.2. Nya förutsättningar i avtalet

1.2.1. Minskat volymåtagande 65 000st istället för 83 000st.

1.2.1.1. Motprestation, slopad volymbonus

1.2.2. Möjlighet att vi hjälper till att sälja och stegar till IKEA, vi delar försäljningsintäkterna.

1.2.2.1. Möjligheterna är stora, viljan måste finnas. Nytt varumärke? eller Telesteps? senare fråga.

1.3. Resultat av ovanstående övningar.

1.3.1. Förbättrad prisbild med 4%

1.3.1.1. Efter 7 år blir vi ännu bättre!