Życie i twórczość Dantego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Życie i twórczość Dantego by Mind Map: Życie i twórczość Dantego

1. Życiorys

1.1. Urodził się we Florencji w drobnoszlacheckiej rodzinie.

1.2. Studiował retorykę, gramatykę, filozofię, literaturę oraz teologię.

1.3. Około roku 1285 ożenił się z Gemmą di Manetto Donati, z którą miał troje lub czworo dzieci.

1.4. W latach 1295–1300 zaangażował się politycznie, co zostało uwieńczone powołaniem go na urząd priora w roku 1300.

1.5. Wstąpił też do cechu lekarzy i aptekarzy, gdyż było to warunkiem rozpoczęcia kariery politycznej.

2. Boska Komedia

2.1. Wyjaśnienie tytułu

2.1.1. Dzisiejszy tytuł dzieła jest nieco mylący. Nie pochodzi on od autora, lecz stworzony został przez późniejszych komentatorów utworu. Sam Dante zatytułował swój tekst mianem Komedia, co wynikało z ówczesnej świadomości gatunkowej.

2.2. Bohaterowie

2.2.1. Dante - główny bohater dzieła, człowiek-wędrowiec, szuka prawdy i wiedzy, chce poznać sprawy ostateczne.

2.2.2. Wergiliusz - Wergiliusz, jeden z najwybitniejszych rzymskich poetów, symbolizuje w utworze mądrość i doskonałość literatury czasów antycznych.

2.2.3. Beatrycze - literacka postać Beatrycze wzorowana jest na realnej osobie, ukochanej z lat młodzieńczych, której przedwczesna śmierć stała się przyczyną duchowego załamania artysty.

2.3. Kilka słów o poemacie

2.3.1. Najbardziej znanym utworem Dantego jest Boska komedia, nad którą pracował od 1308 roku aż do śmierci w 1321.

2.3.2. Dante uważał, że utwory literackie należy pisać w językach narodowych, a łacinę powinno się ograniczyć do rozpraw naukowych.

2.3.3. Jest to wizjonerski poemat o podróży przez Piekło, Czyściec i Raj, zawierający kwintesencję średniowiecznej myśli kulturalnej i filozoficznej. Dzieło to zostało również nasycone licznymi współczesnymi wątkami z życia społecznego i politycznego.

3. Ogólnikowo o pisarzu

3.1. ur. w maju lub czerwcu 1265 we Florencji, zm. 13 lub 14 września 1321 w Rawennie

3.2. Jego najwybitniejszym dziełem jest poemat Boska komedia, uważany za arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej. Utwór jest w całości napisany po włosku.

3.3. Nazwisko Alighieri pochodzi od gockiego Aldiger, które nosiła jego babka z Ferrary.