Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-UČENJE by Mind Map: E-UČENJE

1. Cilj učenja na daljinu

1.1. Otvaranje pristupa učenju

1.1.1. Učenje na daljinu za studente gdje god se nalazili.

1.1.2. Pomoć studentima da prepoznaju svoje mogućnosti

1.1.3. Dozvoliti studentima što je moguće više slobode kako bi mogli odrediti svoje ciljve

1.2. Odgovori na potrebe studenata

1.2.1. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja

1.3. Dizajn materijala samoučenja

1.3.1. Osigurati da nastavnih materijala samouprave strukturirani na logičan način

1.3.2. Korištenje multi-medijski pristup kako bi se olakšalo učenje

1.3.3. Poticati dublje, a ne površno učenje

1.4. Potpora studenata

1.4.1. Osigurati da je odgovarajuća podrška na raspolaganju studentima kad im je potrebna

1.5. Isplativosti

1.5.1. Optimizirati studentski broj

1.5.2. Zapošljavanje za pružanje studentske potpore

1.5.3. Decentralizirati sisteme podrške studenata

1.6. Kvaliteta materijala i sustava

1.6.1. Osigurati da materijali za samoučenje te sistemi za podršku studenata budu najviše moguće kvalitete

2. Karakteristike učenja na daljinu

2.1. Upis tečaja

2.1.1. Dobivanje početnih informacija

2.1.2. Podrška prije prijave

2.1.3. Materijali za samostalno učenje

2.1.4. Upoznavanje s tečajem

2.2. Korištenje medija u učenju na daljinu

2.3. Studentsko vodstvo

3. Razvoj materijala i sustava

3.1. Principi na kojima se gradi razvoj

3.1.1. Poticanje kvalitetnog razmišljanja i značajne izmjene pogleda

3.1.2. Osigurati kvalitetu finalnih prozvoda

3.1.3. Prevest viziju onog što student treba u stvarnosti

3.2. Poticanje kreativnog mišljenja te razumne razmjene stajališta

3.3. Strategija kontrole kvalitete

4. Potpore institucija

4.1. Uporaba medija

4.1.1. Korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

4.1.2. Korištenje kompjuterske konferencije

4.2. Savjetovanje

4.3. Centar za podršku

4.4. Grupa učiteljeve podrške

4.4.1. Vježbe

4.4.2. Audio-konferencije