Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Veranderkunde voor Financials 27 maart 2012 by Mind Map: Veranderkunde
voor Financials
 27 maart 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Veranderkunde voor Financials 27 maart 2012

Handleiding

takken openklappen

link

notes

attachement

Beelden bij veranderen

Financiële professionals zijn vaak betrokken bij veranderkundige projecten in hun organisaties. Echter, zelden wordt een project veranderkundig benaderd. Het blijft vooral bij het ‘implementeren’ van IT aanpassingen, waardoor er uiteindelijk weinig verandert in een organisatie. We onderzoeken welke beelden er bij veranderen zijn en laten die gedurende de dag aan bod komen. 

Henk Hogeweg

Henk Hogeweg MBA (1964), bedrijfseconoom en organisatieanarchist, begon zijn carrière als politieagent in Amsterdam om na zeven jaar zijn loopbaan te vervolgen in het bedrijfsleven. Gedurende 20 jaren werkte hij in diverse financiële posities (van credit management tot controller tot financieel directeur) bij diverse organisaties (van vaccins en elektronica voor vliegtuigsystemen tot productie van toiletpapier). In 2000 trad hij toe tot de maatschap van Overmars Organisatie Adviseurs, maar verhuisde in de zomer van 2003 verhuisde met zijn gezin naar Seoul, Zuid-Korea, om als CFO bij een farmaceutisch bedrijf te gaan werken. Na terugkomst in Nederland werkte Henk tot eind 2008 als senior consultant en interim manager voor Finext te Voorburg. Vanaf 2009 koos Henk weer voor zelfstandigheid en werkt hij als organisatieadviseur en interim manager Finance in de netMerk-organisatie DeLimes I nieuw organiseren te Zwammerdam. Terugkerende thema’s in zijn projecten zijn: finance, project management, Rijnlands organiseren, veranderen, organisatieontwikkeling, inspireren, strategie en innovatie.  Henk is coauteur van het boek “Inleiding in het Chaosdenken”, medeoprichter van de Stichting Chaosforum.com en bestuurslid van Stichting Vanwoodman.com. Hij schrijft columns voor Organisatieactivist.nl en recensies voor Managementboek.nl te Schiedam.  

Presentatie

films, Coping with Change - not all are good at it, Change - Funny Ad, Fast Lane - The Slide

motivatie deelnemers, werk begint pas wanneer de cijfers er zijn, ontvlechten betekent ook veranderen, zelf veranderen en mensen meekrijgen, bij de gezondheidszorg zijn veranderingen opgelegd ..., geïnteresseerd in verschil, veranderen voor financials, veranderen voor gewone mensen, interne processen laten volgen op nieuwe ontwikkelingen, meeveranderen - ook bij de politie, geen glijbaan maar mensen hun kwaliteiten laten ontwikkelingen

In plaats van reorganiseren

Organisaties bewegen van reorganisatie naar reorganisatie. Gedetailleerde stappenplannen leveren niet het gewenste resultaat, want er is altijd gedoe, waardoor het anders verloopt. Dat moet anders kunnen. Hoe kunt u een lopende verandering ombuigen richting financials.  

Joop Swieringa

Zelfstandig organisatie-adviseur, met name op het terrein van organisatieverandering. Joop Swieringa staat voor een veranderingsaanpak, die valt samen te vatten als: lerend veranderen. ‘Hoe kun je ingrijpende organisatieveranderingen op gang brengen zonder steeds weer te vallen in de valkuil van reorganiseren’. Hij publiceerde daarover diverse boeken, waaronder, samen met Jacqueline Jansen, in 2005 ´Gedoe komt er toch´. Hem fascineert het verschijnsel dat groepen mensen in organisaties -besturen, directies, managementteams - zo vaak samen dingen beslissen, die geen van hen eigenlijk wil. 

Presentatie

Notities tijdens presentatie, secretaresses zouden meer moeten samenwerken, gewoon rond de tafel ..., veel verandering zonder gedoe bij financials ...!?, organisatie wordt altijd getekend als een hark, machtsysteem, waarom gaan we eigenlijk reorganiseren, eerst prutsen aan de hark, via chaos naar nieuwe orde, maar rust is de normale toestand ..., goed besluit behoeft geen draagvlak!, veranderen is collectief leerproces, doen, bezinnen, denken, beslissen, wanneer het boven de streep loopt is er geen reden onder de streep te kijken, maak het simpel!, wat bepaalt het beeld, man?, jonge vrouw?, chinezen vormen eerst gezamenlijk beeld van een opdracht

Reacties achteraf, financials dienen hoofdzakelijk management/bestuur, bieden financials ondersteuning aan werkvloer?, in productieomgeving weinig contact met werkvloer, plus: schema boven/onder streep, veranderen moet onder in de hark beginnen, is de organisatie een organigram???, goed besluit behoeft geen draagvlak!, samen besluiten wat niemand wil ..., abilane paradox, woorden, gedoe, chaos

Workshops

Op zoek naar synergie

Synergie is meer dan een wiskundige vergelijking, 1+1=3.  Veranderen is een evolutionair proces, dat verloopt volgens de principes van de complexe dynamiek. Dit inzicht werpt een geheel ander licht op de wereld van de financiële professional, waarin maakbaarheid, voorspelbaarheid en beheersing van de toekomst veelal tot doelstelling zijn verheven. Succesvolle veranderingen blijken vaak spontane verbeteringen van efficiëntie en effectiviteit, waarbij alle delen van de organisatie goed met elkaar samenwerken. 

Rob Zuiderhoudt

Presentatie, Notities tijdens presentatie, synergie in organisaties, waar, wie, wanneer, waarom, hoe, bonussen vernietigen synergie ..., in Barneveld is 'muiterij' toegestaan, als we het willen gaan 'regelen' gaat het fout, positieve feedback is belonend, zonder gedoe kan het niet, plaatsen stoplicht om bonnen te kunnen schrijven, Artikel Cruijff, Manifest voor de nieuwe tijd, Reacties achteraf, moeilijk verhaal, zeilboot, planeren, mensen op de werkvloer bepalen proces, 20.000 rest, 2000 laten treinen rijden, situaties, beheerste situatie, chaos, verstarring, comfortzone, is zo gemakkelijk, stap er uit!, doorbreken verstarring, op juiste moment, voldoende druk van belang, geen verandering niet acceptabel, veel gewenste veranderingen zijn er al - zien we niet ...

Goed gemanaged, slecht georganiseerd

Er is een groot verschil tussen managen en organiseren. Het kan best zijn dat managers aan hun doelstellingen voldoen, maar hun organisatie toch niet vooruit helpen. Verandermanager of veranderkundig? Hoe organiseer je een goede veranderkundige aanpak en wat is de rol van de financiële manager hierin.  

Harold Janssen

Presentatie, Notities tijdens presentatie, kernwoorden, Taylor voorbij, spreeuwenverhaal, De hark voorbij, management naar huis, voorbeelden, Buurtzorg NL, Democratische School, Creche > 100% bezetting, film - Escalator Temporarily Stairs, Reacties achteraf, veel theorie maar ook praktijkvoorbeelden, herkenbaar in zorgorganisatie, haal managementlagen er uit voor betere prestaties, eerst: wat kan ik hiermee ..., voorbeelden gericht op publieke sector, haal managementlagen weg, dan gaat het beter, managers naar deze cursussen!, spreeuwen, managementlagen er uit gaat ver, maar iets om over na te denken, doeners met voeten op tafel loopt ook niet lekker ..., Harold, Harold: bij management weg gaat het niet direct goed, waarom is er veel ongeloof dat het zou kunnen ...

Taal, rol & gedrag van de financiële professional

Financiële professionals worden vaak ‘de luis in de pels van de organisatie’ genoemd. Ze worden geacht er voor te waken, dat de realiteit onder ogen wordt gezien. Maar hoe doe je dat? Is er meer dan het ‘bewijs van een spreadsheet’? Kan een financiële professional ook de rol spelen van ‘denkcontroleur’? Van welke taal bedient hij zich dan? 

Edu Feltmann

Presentatie, knikkers en gras, gras is het kind, knikkers, zakelijk, gaat om de knikkers, niet adviseren in doen, maar in denken, zoeken naar verbanden om oplossing te zien, in andere context gaan denken!, woorden weglaten, management, leiderschap, ..., leidt tot begrijpbare zinnen, tweet, Managen is mono-paradigmatisch: onze manier is de beste, Minnen is poly-paradigmatisch: onze beste manier is geheim, verschil tussen ratio en geest, aardig om waardig zijn en nuttig moeten zijn, taal is belangrijk voertuig

Van crisis naar crisis, lessen uit het verleden

Het zijn revolutionaire tijden. We hobbelen van de ene crisis naar de andere en revoluties zijn aan de orde van de dag. Gaan we met zijn allen failliet, net als IJsland in 2009? Is dat een ramp of juist een kans? Lessen uit het verleden, bieden die garantie voor de toekomst? 

Harold Janssen

Organisatieactivist, staat er op het visitekaartje van Harold Janssen (1954). Net als zijn collega’s bij DeLimes | organisatieontwikkeling heeft hij er zijn beroep van gemaakt organisaties weerbaar te maken tegen de terreur van vaak zomaar toegepaste modellen uit het Angelsaksische domein . Was vroeger ‘meten is weten’ een uitspraak van de ware vakman, de man of vrouw die iets wist en goed kon en zijn/haar vakmanschap in het meten bevestigd zag, het credo is gekaapt door kwaliteits- en andere managers die inhoudelijk van toeten noch blazen weten en door eindeloos meten elk vak van zijn inhoud beroven, aldus de organisatieactivist. Als programmaregisseur begeleidt Harold organisaties die door de barrière van de intensieve menshouderij willen breken en de passie van de vakmensen weer tot bron van het organiseerproces willen maken. Zelfs zij die alleen hun ‘eye on the money’ hebben, kunnen na afloop tevreden zijn; uitdijende coördinatielagen zijn ook nog eens duur. Harold heeft zijn achtergrond in de chemische technologie, wetenschapsjournalistiek en psychologie. Hij was werkzaam als journalist, communicatieadviseur, regisseur, directeur en organisatieadviseur. En daarnaast als coach, conferentieleider, schrijver, spreker, trainer, recensent, bestuurder en interim-manager. In zijn columns op organisatieactivist.nl is te lezen hoe hij over de dingen denkt. 

Presentatie

Notities tijdens presentatie, jaartallen, 06-10-2008, May God bless Iceland, Ordening weggeslagen, maar nog, zalm in de rivier, gemeenschapszin, 15-03-1848, hiërarchie bij spoorwegbedrijf, uitroepen onafhankelijkheid Hongarije, brug tussen Buda en Pest, revolutiejaar, Thorbecke (grondwet), Karl Marx: manifest, Willem II, meestribbelen (vreedzame overgang), 20-08-1000, keizerskrooon St. Stephan, entree Hongaren in feodale tijdperk, de boven/onderstroom, in de geschiedenis, denkhulp 'Leven op de Vulkaan'

Reacties achteraf, verschil noord en zuid IJsland valt op, noord gaat gewoon door, zuid wordt 'opgeblazen', proces herhaalt zich steeds ..., door de eeuwen, schema van golven, back to basics is essentie, laatste honderd jaar: paar zaken af te leren ..., voorbeeld: Seats2Meet eigenlijk heel basic, Harold, toekomst financial, meestribbelen, of inpakken?, financial vak?, hoger doel dan organisatie doel, nog geen beeld waar het uitkomt

Het risico van analyseren

Als CFO van Philips deelt Ronald Eikelenboom zijn ervaringen. Hoe ging hij met veranderingen om en hoe leidde hij ze? Wat is de kracht van communicatie, hoe creëert u draagvlak, kortom wat zijn de peilers van succes bij een verandering.  

Ronald Eikelenboom

CFO / Transformation Manager Philips Expertise: Financieel business management, veranderprojecten, groei-strategieën Projecten: Afstoten mobiele telefoon-divisie, introductie nieuw global forecasting process, integratie 2 management regio"s (Turkey & Middle East), turn-around business in Latin America regio (strategic focus, cost reduction, compliance) 

Presentatie

Notities tijdens presentatie, mensen hebben last van hun eigen mening, gaat om, mensen, cultuur, historisch besef, comfort zone beperkt je blik, film - Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego, What you see is not what you get ..., 1e gesprekken niet op basis van de hark, 'We kunnen niet meer terug' = funest!, business game, forming, storming, norming, performing, veranderen is 10% rationeel en 90% emotioneel

links

Reacties achteraf, people do want to change, but don't want to be changed, thuis loopt het eenvoudiger dan op de zaak?, voorbeeld tv kopen, 4 fasen om een team te vormen, zie ook: 'Mijn Olympische droom', zie ook: 'Feilloos adviseren', liedje wordt nu anders gehoord ..., theorie vormt zich vaak achteraf

Hoe vergroot ik mijn effectiviteit als financial?

Met ruim 22 jaar ervaring in financiële functies bij Unilever, Numico en Nedschroef heeft Eric een eigen signatuur en visie ontwikkeld over hoe een financial zijn of haar rendement in een organisatie kan vergroten. Zijn recept gaat niet langs de voor de hand liggende route van "meer, beter en sneller" maar langs de verrassende weg van verbinden en het ontwikkelen van relevante competenties. Het verbeteren van het imago binnen de organisatie is de sleutel om serieus genomen te worden als gesprekspartner bij relevante beleidsbeslissingen. Dat betekent wel een intensieve en kritische zelfanalyse, een eigen strategie en een goed doordachte "roadmap" om het gewenste imago te realiseren en, nog belangrijker, definitief te verankeren. Change Starts With You!

Eric Driebeek

M3B, veranderconsultant voor de financiële functie en voormalig CFO Nedschroef 

Presentatie

Notities tijdens presentatie, we hebben al een 3-0 achterstand ..., wat is dat, een, financial, controller, remmer ..., taak, adviserend, ondersteunend, klant is bang voor, cijfers, tabellen, controllers, relationship management, jezelf opnieuw uitvinden!, gemeenschappelijk beeld vormen

links, Neuralcorrelate, film - tel de balbewegingen, Silencing Illusion

Reacties achteraf, beeld van financial is veranderd!, herkenbaar verhaal, maar organisatie verwacht het niet direct, meedenken!, veel nadruk op vorm, maar inhoud moet wel goed zijn, laat af en toe even los, andere taal gebruiken?, verhaal moet wel kloppen, het moet wel ergens over gaan, verplaats je in de lezer, missie en visie gemaakt!, management van verwachtingen!, om als volwaardig partner gezien te worden, Eric, complementaire bijdrage leveren, mond eerst openen en dan vullen, breng het eens vanuit ander perspectief, gebruik andere taal, vaak goed verhaal maar zo slecht gebracht

What changed your mindmap?

Henk Hogeweg

Henk Hogeweg MBA (1964), bedrijfseconoom en organisatieanarchist, begon zijn carrière als politieagent in Amsterdam om na zeven jaar zijn loopbaan te vervolgen in het bedrijfsleven. Gedurende 20 jaren werkte hij in diverse financiële posities (van credit management tot controller tot financieel directeur) bij diverse organisaties (van vaccins en elektronica voor vliegtuigsystemen tot productie van toiletpapier). In 2000 trad hij toe tot de maatschap van Overmars Organisatie Adviseurs, maar verhuisde in de zomer van 2003 verhuisde met zijn gezin naar Seoul, Zuid-Korea, om als CFO bij een farmaceutisch bedrijf te gaan werken. Na terugkomst in Nederland werkte Henk tot eind 2008 als senior consultant en interim manager voor Finext te Voorburg. Vanaf 2009 koos Henk weer voor zelfstandigheid en werkt hij als organisatieadviseur en interim manager Finance in de netMerk-organisatie DeLimes I nieuw organiseren te Zwammerdam. Terugkerende thema’s in zijn projecten zijn: finance, project management, Rijnlands organiseren, veranderen, organisatieontwikkeling, inspireren, strategie en innovatie.  Henk is coauteur van het boek “Inleiding in het Chaosdenken”, medeoprichter van de Stichting Chaosforum.com en bestuurslid van Stichting Vanwoodman.com. Hij schrijft columns voor Organisatieactivist.nl en recensies voor Managementboek.nl te Schiedam.  

Hans Terhurne

Hans Terhurne (1951) noemt zichzelf ‘Organisatie Visualist’ – samen met betrokken in kaart brengen wat er speelt leidt tot betrokkenheid, een gemeenschappelijk beeld en commitment m.b.t. mogelijke vervolgstappen. Gereedschappen die hij daarbij gebruikt zijn bijvoorbeeld  Mind Mapping, Process Mapping en Decision Mapping. Daarnaast is Hans gecertificeerd als ‘Deskundige in het hanteren van Creatieve Denktechnieken’ om zich daarmee, waar nodig buiten gebaande paden te begeven.  De carrière van Hans begon als technisch trainer bij ITT in Stuttgart om, na terugkomst naar Nederland, een trainingscentrum op te zetten bij Siemens. Hij was daar ook enkele jaren actief als change manager. Trainen en faciliteren zijn nog steeds zijn kernkwaliteiten die hij tegenwoordig als zelfstandig organisatieadviseur bij CreaMatics inzet om, met ondersteuning van genoemde gereedschappen organisatieveranderingen te bewerkstelligen.  Hans schreef twee boeken: ‘Innovatie door Creativiteit’ (in 2010 ook in het Engels uitgegeven) en ‘Process Mapping’. 

Tweets

Verandermanagement: niet doen! Verander!

Veranderkunde voor financials #vkfinance We zijn begonnen. Leuk publiek.

Joop Swieringa: Reorganiseren is de slechtste manier om verandering op gang te brengen

Driekwart denkt dat mensen liever niet willen veranderen #vkfinance. Denken ook dat veranderen zonder gedoe kan.

Joop Swieringa: Een goed besluit behoeft geen draagvlak

De moeilijkheid van veranderproces is dat het collectief is, een collectief leerproces (Joop Swieringa)

Leuke sheet: Veranderen boven en onder de streep (Joop Swieringa)

"Als het boven de streep goed loopt, dan hoef je onder de streep niets te veranderen" Cruijffiaanse uitspraak Joop Swieringa

Samen besluiten wat niemand wil. De abilene paradox.

De clou van een organisatie is dat iedereen wat anders doet en dat dat toch synergie oplevert

Een organisatie is een samenstelling van activiteiten, relaties en betekenissen. Let bij veranderen op al deze facetten.

Boven de streep zien organisaties er uit als een hark, onder de streep is het een zwerm

Over de streep voor Managers gaat dus over de stap van papieren ratio naar de werkelijkheid

Ik moet toch eens wat dieper nadenken over het woord people management

Managen is mono-paradigmatisch: onze manier is de beste. Minnen is poly-paradigmatisch: onze beste manier is geheim.

De RK kerk heeft vanaf het ontstaan zo'n beetje al een organogram gehad.

1848 was het jaar van de ordeningsprincipes. Sindsdien doen we een beetje aan meestribbelen

Het risico van analyseren: comfort zone.

People do want to change, but they don't want to be changed.

Interessante links

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

#vkfinance