Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Проблеми на някои от Университетите в БГ с технически специалности by Mind Map: Проблеми на
някои от
Университетите
в БГ с
технически
специалности
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Проблеми на някои от Университетите в БГ с технически специалности

Заглавието подлежи на корекция.

При положение, че интернет пространството предлага информация многократно превишаваща като количество и дори качество ресурсите на университета

Често остават незабелязани

Отсъствието на някои студенти е често поради заниманието им с практически проблеми (лични ИТ проекти)

Бавна адаптация на процеса на обучение към развитието на ИТ индустрията

Преподавателите трябва да имат стимула да се запознават с новото в бранша

Честа практика в европейски академични институции е да се прави контрол от по-високо ниво

Често липсва обратна връзка за качеството на преподаването от студентите към преподавателя

В европейските университети резултатите от тази обратна връзка се публикуват и са достъпни от всеки

Необходима е нова система за създаване на преподаватели - индустрията се развива много по-бързо от колкото обчението може да бъде проектирано и приложено

Фундаменталните знания трябва да се преподават от "закоравелите" преподаватели

Бързо развиващите се технологии трябва да бъдат обхванати от преподаватели (асистенти, докторанти), които са способни на бърза адаптация

Обемът трябва да е съобразен - за преподаване трябва да останат само основите, така че студента да може да се ориентра, когато се озове в "бойна обстановка". Специализацията в определена технология си е и ще си остане въпрос на самоиниациатива..., Въпреки това университетът трябва да е напълно спообен да осигури материално и информационно обслужване за студентите, които проявяват инициатива и желаят да се доразвиват допълнително и самостоятелно

Липса на култура на обучение и отношение към развитието на студенти с интерес за (неакадемично) развитие

Активността на студентите често бива определяна на база "присъствие"

Наистина ли присъствието на лекции е идеалния начин да запишем информацията, предадена в телеграфен вариант?, При положение, че MIT публикуват цялата си лекционна база онлайн

Излъчване за "студенокръвност" и "неприкосновеност"

Често студентите имат проблем да открият преподавател, а когато това стане, преподавателят е незаинтересован от конкретния проблем или интерес на студента