Основні поняття та категорії спеціальної психології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні поняття та категорії спеціальної психології by Mind Map: Основні поняття та категорії спеціальної психології

1. Корекція-це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на послаблення, долання порушень розвитку, запобігання їм та сприяння розвиткові аномальної дитини в цілому з метою щонайбільшого наближення до норми.

1.1. Загальна корекція спрямована на розвиток усіх дітей з порушеннями розвитку чи дітей певної категорії. Відповідно вона проводиться у фронтальній або груповій формі.