Get Started. It's Free
or sign up with your email address
o by Mind Map: o

1. TÌM NGƯỜI SỨC ĐÁNG 1:02:40

1.1. MONG MUỐN THAY ĐỔI

1.1.1. TIỀN BẠC

1.1.2. TỰ DO THỜI GIAN

1.1.3. SỨC KHẺO

1.2. CHỘP GIẬT LOẠI LUÔN.

2. KIẾN THỨC CƠ BẢN

2.1. SẢN PHẨM

2.1.1. LỊCH SỬ

2.1.1.1. TẬP ĐOAN

2.1.1.1.1. 1958 TẠI MUN-BAI ẤN ĐỘ

2.1.1.1.2. 6 NHÀ MÁY

2.1.1.1.3. BÁN TRỰC TIẾP TỪ TẬP ĐOÀN

2.1.1.2. VIỆT NAM

2.1.1.2.1. DAI ĐOẠN 1

2.1.1.2.2. DAI ĐOẠN 2

2.1.1.2.3. DAI ĐOẠN 3

2.1.1.2.4. DAI ĐOẠN 4

2.2. CƠ TRẾ

2.2.1. TRẢ TRONG NGÀY

2.2.1.1. TRỰC TIẾP

2.2.1.1.1. EMERALD 18%

2.2.1.1.2. DIAMOND 20%

2.2.1.2. NHÁNH YẾU

2.2.1.2.1. EMERALD 2000$

2.2.1.2.2. DIAMOND 3000$

2.2.1.2.3. BLUE 3500$

2.2.1.2.4. RED 4000$

2.2.1.2.5. BLACK 45000$

2.2.1.2.6. ROYAL 5000$

2.2.1.2.7. CÒN LẠI ĐÀO TẠO KHI LÊN BLUE

2.2.1.3. LÃNH ĐẠO ( MAGA MATCH)

2.2.1.3.1. DIAMOND 10% F1

2.2.1.3.2. BLUE 10% F1

2.2.1.3.3. BLACK 10% F1

2.2.1.3.4. DOUBLE 10% F1

2.2.1.3.5. PRESIDENTIAL 10% F1

2.2.2. TRẢ TRONG THÁNG

2.2.2.1. HỆ THỐNG

2.2.2.1.1. NĂNG ĐỘNG

2.2.2.1.2. EMERALD F1-F7

2.2.2.1.3. DIAMOND F1-F8

2.2.2.2. LÃNH ĐẠO CAO CẤP

2.2.2.2.1. TRẢ BẰNG SƠ ĐỒ BẬC THANG

2.2.2.2.2. KHÔNG LY KHAI

2.2.2.2.3. KHÔNG ĐỒNG CẤP 49:00

2.2.2.2.4. KHÔNG TÁCH NHÁNH

2.2.2.3. THƯỞNG DANH HIỆU

2.2.2.3.1. BẠN CÓ GÌ ĐỂ MẤT Ở ĐÂY? 55:00

2.2.2.4. ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

2.2.2.4.1. XE MEC

2.2.2.4.2. DU LỊCH

2.2.2.4.3. TẠP CHÍ TOÀN CẦU

2.2.2.4.4. 5OOO$ NHÁNH YẾU/ NGÀY

2.2.2.4.5. 1% DOANH SỐ TOÀN CẦU

2.2.2.5. SAU 3 NĂM ĐÀO TẠO

2.3. THAO TÁC MÁY

2.3.1. KÝ MÃ SỐ

2.3.1.1. Mã bư chính: +84

2.3.1.2. N/T/N sinh nếu thiếu để 01

2.3.1.3. Đại chỉ: CMND

2.3.1.4. Tài khoản: ho+ten+NS. MK tên+ NS

2.3.1.5. Email: lập email chữa thường!

2.3.1.6. ĐẶT MUA HÀNG

2.3.1.7. Con nhở khai tăng tuổi lên 18 trở lên!

2.3.2. CÀI ĐẶT VÍ

2.3.3. XEM TIỀN

2.3.4. VÁ ỐNG NƯỚC

2.3.4.1. KÝ MÃ SỐ

2.3.4.2. MUA HÀNG

2.3.4.3. MUA HỘ

2.3.4.4. CHO NGƯỜI

2.3.4.5. NĂNG ĐỘNG

2.3.4.6. NÂNG CẤP

2.3.4.7. KÝ SAI KHÔNG TIN

2.3.4.8. GIA HẠN MÃ SỐ

2.3.5. BẮC ỐNG NƯỚC & DÒNG CHẢY

2.3.5.1. KÝ NGŨ GIÁC

2.3.5.2. QUY TRÌNH MUA HÀNG

2.4. TẬP TRUNG MŨI NHỌN

2.4.1. VIDU 5 DM, TRONG ĐÓ 4 DM CỨNG, TẬP TRUNG CHO NGƯỜI DM SỐ 5( CÓ TIỀM NĂNG) ĐÀO TẠO, TRONG VÒNG MỘT TUẦN ĐỂ HỌ CÓ THỂ THỰC CHIẾN LUÔN.

2.4.2. KHI ĐÃ QLF DM, TẬP TRUNG NHÁNH YẾU ĐỂ ĐẢM BẢO TA CÓ TIỀN.

2.4.3. ĐƯỢC BAO NHIÊU VÀO ĐIỂM HẾT, VÀO ĐẾN ĐÂU LẤP ĐẾN ĐÓ

2.4.3.1. KHÔNG DỮ ĐIỂM

2.4.3.2. BÍ QUYẾT LÊN BLUE 1:30:00

2.4.3.2.1. HỖN TRỞ TUYẾN DƯỚI LÊN DM NHANH

2.4.4. KÝ 4 F1, NGŨ GIÁC

2.4.4.1. F ĐẨY CHO TUYẾN DƯỚI BẢO TRỢ

2.4.4.2. TẬP TRUNG LÊN DM

2.4.4.3. TẬP TRUNG LÊN BLUE

2.4.4.4. TẬP TRUNG LÊN BLACK

2.5. 7 QUY ĐỊNH VITAL

2.5.1. KHÔNG CHỘP GIẬN

2.5.2. KHÔNG LỪA TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI KHÁC

2.5.3. KHÔNG DÚI DỤC NGƯỜI KHÁC MUA HÀNG LÊN TRỨC VỤ

2.5.4. KHÔNG ĐƯỢC CHIA SẺ THIẾU HOA HỒNG.

2.5.5. KHÔNG ĐƯỢC MANG HỌA CHO NGƯỜI KHÁC VỀ TIỀN

2.5.6. KHÔNG ĐƯỢC NÓI SAI SỰ THẬT

2.5.7. SẢN PHẨM BẰNG TRẢI NHIỂM SỬ DỤNG ĐỂ CHIA SẺ + KIẾN THỨC.

3. SẢN PHẨM

3.1. MUA HÀNG CHÍNH HÃNG 9:00

3.2. TÂP ĐOÀN 500 DÒNG SẢN PHẨM

3.2.1. 2 SẢN PHẨM CON NGƯỜI

3.2.1.1. EZYME

3.2.1.1.1. CHIẾT 18 THÁNG KẾT HỢP RAU, CỦ, QUẢ, THẢO DƯỢC TỐT NHẤT.

3.2.1.2. MEVITAL

3.2.1.2.1. CHIẾT SUẤT 4 THÁNG 120 LOẠI THẢO DƯỢC -3600 CHẤT DINH DƯỠNG

3.2.2. CHO VẬT NUÔI

3.2.3. CÂY TRỒNG

3.3. CHIA SẺ CHÂN TÌNH 14:30

3.4. NGHE VIDEO TẬP ĐOÀN, VIDEO ENZYME

3.5. GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT 20:00

3.5.1. BẢO VỆ SỰ TỒN TẠI CỦA CTA

3.6. THĂM DÒ 23:30

3.6.1. XEM HỌ CÓ THỰC SỰ MUONG MUỐN

3.6.2. CHIA SẺ GÓC ĐỘ HỌ MONG MUỐN( không mưu cầu)

3.6.3. THỐI ĐỘ CHIA SẺ TRÊN PHƯƠNG DIỆN HIỂU BIẾT.

3.6.4. THÁI ĐỘ CỦA TA LÀ CHIA SẺ GIÁ TRỊ ...

3.7. QUY TRÌNH CHIA SẺ 27:00

3.7.1. GIỚI THIỆU TD

3.7.2. NGHE VIDEO LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN.

3.7.3. VIDEO VỀ ENZYME

3.7.4. CHỨC NĂNG SẢN PHẨM

3.7.5. KIẾT QUẢ

3.7.6. BẠN CẢM THẤY MONG MUỐN SẢN PHẨM NÀY KHÔNG? 32:00

3.7.6.1. SẢN PHẨM TỰ MUA

3.7.7. QUY TRÌNH MUA HÀNG 33:00

3.7.7.1. QUY TRÌNH KÉP KÍN

3.7.7.2. BẠN CÓ QUYẾT UỐNG NGAY BÂY GIỜI >> MUA HÀNG LUÔN?

3.7.8. CHUYỂN TÀI LIỆU

3.7.8.1. TRONG 1 TUẦN

3.7.9. CÓ CAM KẾT UỐNG ĐẾN CÙNG

3.7.9.1. MUA MỘT THÙNG TRÊN CMND, NẾU MUỐN MUA THÊM MƯỢN CNT

3.7.10. CHĂM SÓC KHÁC HÀNG 38:00

3.7.10.1. MỘT TUẦN GỌI 3 LẦN

3.7.10.2. CHỤP TƯ LIỆU

3.7.10.2.1. TIỂU ĐƯỜNG, HUYẾT ÁP, MỞ MÁU>> CHIẾU CHỤP

3.7.10.2.2. KHỚ SƯƠNG >> ĐI SÉT NGHIỆM

3.7.11. CHIA SẺ KINH DOANH 44:30

3.7.11.1. MỜI NGAY 10%

3.7.11.2. SAU KHI SỬ DỤNG 80-90%

3.7.11.2.1. NGƯỜI CAO TUỔI

3.7.11.2.2. NGƯỜI BỆNH

3.7.11.2.3. CHĂM SÓC HỌ SỬ DỤNG, KHI HỌ MUỐN CỐNG HIẾN 54:00

3.7.11.2.4. CHÚ Ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TIỀN ĐỂ MUA CHUỘC NGƯỜI TA. 57:00

3.8. TÔI DÙNG KHÔNG CÓ KẾT QUẢ? 1:27:00

3.9. TÔI UỐNG BAO THÙNG SẼ KHỎI? 1;34:00

4. TẦM NHÌN & MỤC TIÊU

4.1. CHUYỀN THỐNG

4.1.1. TẠO DONG TIỀN CHƯA RẾ

4.2. XU THẾ

4.2.1. CÔNG NGHỆ

4.2.1.1. 4.0 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

4.2.1.2. QUAN TRỌNG CHÚNG TA ĐANG CẦN CƠ HỘI GÌ

4.2.2. SỨC KHẺO

4.3. NĂNG ĐỘNG CHÍNH LÀ THỤ ĐỘNG HỆ THỐNG.

4.4. CỐNG HIẾN 30:00

4.4.1. MỘT HÀO CŨNG KHÔNG LẤY CỦA ĐỒNG ĐÔI

4.4.2. CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

4.4.3. TẬP ĐOÀN, CHIA SẺ LỢI NHUẬN CÔNG BẰNG.

4.4.4. TUYẾN DƯỚI ĐỘC LẬP

4.5. KHÔNG THÀNH CÔNG 34:00

4.5.1. THÀNH PHẦN TIÊU CỰC

4.5.1.1. TƯ DUY NHỎ, BÙN SỈN.

4.5.1.2. NGỒI LẠI VỜI NHAU ĐÀM PHÁN

4.5.1.3. TÁCH HỌ RA HỆ THỐNG.

4.5.2. ĐỐI KỴ, THAM SÂN SY.

4.6. BÁN SÁT TUYẾT TRÊN. 37:00

4.6.1. KHÔNG CÓ CÁI TÔI, SỸ DIỆN, MONG MUỐN CỐNG HIẾN.

4.6.2. HAM HỌC HỎI, TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU

4.6.3. KIÊN TRÌ

4.7. KHÔNG NÓI QUÁ 4 LẦN 38:40

4.7.1. TUYẾT DƯỚI

4.7.2. KHÁC HÀNG

4.7.3. TRAO CƠ HỘI CHO BẠN THÂN 39:50.

4.8. 3 SÁC BÉN

4.8.1. CÔNG NGHỆ 4.0

4.8.2. CÔNG CỤ SẮC BÉN

4.8.3. CỞ TRẾ TUYỆT VỜI

4.9. SAO CHÉP ĐÚNG 45:00

4.9.1. TÍNH TOÁN CHO ĐỒNG ĐỘI

4.9.1.1. ĐƯỢC TIỀN TỐI ĐA

4.9.1.2. ĐƯỢC CHỨC VỤ TỐI ĐA

4.9.1.3. ÍT TIỀN VÀO ĐÂY NHẤT

4.10. CHĂM SÓC KHÁC HÀNG ĐÚNG 47:00

4.10.1. XEM THỐI ĐỘ

4.10.1.1. TÍCH CỰC

4.10.1.2. CÙNG HỌC

4.10.1.2.1. TỪ KHÁC HÀNG

4.10.1.2.2. TỪ TUYẾN DƯỚI

4.11. VITAL LÀ GIA ĐÌNH LỚN:50:00

4.11.1. SỐNG TRÂN TÌNH VỚI ĐỒNG ĐỘI

4.11.2. GIÚP TA CHINH PHỤC MỌI MỤC TIÊU

4.11.3. SINH TỬ VỚI CHÚNG TA.

4.12. CƠ HỘI TỐT NHẤT ĐỂ GIÚP NGƯỜI. 53:40

4.13. LUÔN ĐỘNG VIÊN ĐỒNG ĐỘI: 57:00

4.13.1. NGƯỜI CẦM CỜ

4.13.2. LOẠI BỎ NHỮNG ĐIỀU TIÊU CỰC

4.13.3. ĐỂ ĐỒNG ĐỘI ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG HƯỞNG. 1:00:00

4.14. BIẾT ƠN, BIẾT TRẢ ƠN: 1:05:00

4.15. KỶ LUẬT 1:20:00

4.15.1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIÊU CỰC

4.15.2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĂN TRẶN CỦA KHÁC HÀNG.

4.15.3. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP KHÁC NGƯỜI KHÁC.

4.15.4. TẤT CẢ PHẢI ĐỒNG LÒNG

4.16. SAO CHÉP 1:30;00

4.16.1. CHIA SẺ ĐỦ 9 KHOẢN HOA HỒNG

4.16.2. GIÚP ĐỞ HỌ DỬ DỤNG

4.17. NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH 1:40:00

4.17.1. CÁCH SỐNG VỚI ĐỒNG ĐỘI

4.17.1.1. THẬT VỚI ĐỒNG ĐỘI

4.17.1.2. TRÂN TÌNH VỚI KHÁC HÀNG

4.17.2. TRĂM CHỈ, LĂNG NGHE

4.18. CƠ HỘI TỐT, CHO MỌI NGƯỜI 1:48:00

4.19. CÁCH THỨC HÀNH ĐỘNG & LÀM VIỆC

4.19.1. PHÂN LOẠI ĐỐI TÁC

4.19.1.1. TIỀM NĂNG

4.19.1.1.1. KHAO VỌNG KIẾM TIỀN

4.19.1.1.2. MONG MUỐN TÌM KIẾM CƠ HỘI

4.19.1.1.3. CÓ TẦM NHÌN, HIỂU BIẾT

4.19.1.1.4. CHĂM CHỈ, CAM KẾT, VỮNG NIỀM TIN

4.19.1.1.5. ĐỘ TUỔI, CÒN MÁU LỬA 20T -40T

4.19.1.2. TRUNG BÌNH

4.19.1.2.1. ĐANG SỬ DỤNG

4.19.1.2.2. NGƯỜI BỆNH

4.19.1.3. TRẦN TRỪ

4.19.1.3.1. TÌM HIỂU THÊM

4.19.1.3.2. KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

4.19.1.3.3. CƯỠI NGƯỜI XEM HOA, TIỀM HIỂU CHO BIẾT.

4.19.2. HỆ THỐNG

4.19.2.1. SAO CHÉP TRÊN DƯỚI LẬP ĐI LẬP LẠI NHIỀU LẦN, MỘT CÔNG VIỆC.

4.19.2.2. SAO CHÉP NGAY LẬP TỨC CHO DN KIẾN THỨC CHUẨN

4.19.2.2.1. SAO CHÉP 10 NGƯỜI XONG, CHUẨN MỰC MỚI TIẾP TỤC SAO CHÉP 10 NGƯỜI TIẾP THEO.

4.19.2.3. KHI LÀM VIỆC PHẢI CAM KẾT

4.19.2.3.1. ĐI ĐẾN CÙNG, KHÔNG BỎ CUỘC

4.19.2.3.2. 6 THÁNG LÀ TẠO DÒNG CHẢY, NHIỀU NHẤT LÀ 1 NĂM.

4.19.2.3.3. KHÔNG BAO GIỜ NHẬN MÌNH GIỎI

4.19.2.4. KHÔNG DỮ ĐIỂM CỦA MỌI NGƯỜI

4.19.2.4.1. ĐƯỢC 1 DM LÀ PHẢI VÀO NGAY

4.19.2.4.2. HỌ ĐƯỢC 6 THÙNG CHỈ CÒN 2 THÙNG LÀ DM THÌ CẢ NHÓM PHẢI HỖN TRỢ

4.19.2.4.3. BAO NHIÊU TIỀN CŨNG KHÔNG TÍNH ĐƯỢC LÊN BLUE

4.19.2.4.4. ĐỘNG LỰC LỚI NHẤT LÀ TRONG TÚI PHẢI CÓ TIỀN.

4.19.3. LẬP DANH SÁCH

4.19.3.1. CHỌN ƯU TIÊN

4.19.3.1.1. XEM THÓI ĐỘ

4.19.3.2. THỊ TRƯỜNG LẠNH

4.19.3.2.1. THĂM DÒ

4.19.3.3. NGƯỜI BỆNH TRỌNG

4.19.3.3.1. PHƯỚC PHÁP HỎI 3 LẦN 40:00

4.19.3.3.2. CHO XEM 1-5 KẾT QUẢ

4.19.4. NGƯỜI TRAO CƠ HỘI

4.19.4.1. NẾU MUỐN KIẾM TIỀN?

4.19.4.1.1. CHIA SẺ CỞ TRẾ

4.19.4.2. NẾU MUỐN SẢN PHẢM?

4.19.4.2.1. CHIA SẺ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

4.19.5. HÀNH ĐỘNG CÙNG VỚI ĐỘI NHÓM:

4.19.6. KHÔNG HỨA HẸN

4.19.6.1. CHO LÀ HÀNH ĐỘNG LUÔN, CÓ CHO LUÔN.

4.19.6.2. NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC

4.19.7. BIẾT SINH TỬ VỚI ĐỒNG ĐỘI

4.19.7.1. SAN SẺ TỪNG BỮA ĂN

4.19.7.2. HỖ TRỢ ĐỒNG ĐỘI, BẰNG MỌI CÁCH

4.19.7.3. TẬN TỤY, KIÊN TRÌ, SÁT SAO

4.19.7.4. BIẾT CỐNG HIẾN, BIẾT HI SINH, XẢ THẦN VÌ ĐỘNG ĐỘI.

4.19.7.5. LUÔN ĐẶT MÌNH VÀO ĐỘNG VỊ TRÍ CỦA HỌ( HIỂU ĐỒNG ĐỘI)

4.19.7.6. ĐI NƠI KHÁC, XÂY DỰNG NHIỀU VÙNG, NƠI CÓ ĐỒNG ĐỘI.

4.19.7.6.1. TẠO RA MŨI NHỌN Ở TƯỜNG KHU VỰC

4.19.7.6.2. TẬP TRUNG CHO NHÁNH YẾU TRƯỚC

4.19.8. CHIA SẺ 9 HOA HỒNG

4.19.8.1. CHIA SẺ HẾT

4.19.8.2. KHÔNG MUỐN NGHE, ĐI VỀ KHÔNG PHẢI NGHE NỮA

4.19.8.3. KIẾN THỨC NHUẦN NHUYỄN, PHÂN TÍCH SÂU, BẠN HIỆU ĐƯỢC GIÁ TRỊ.

4.19.8.4. CHIA SẺ PHẢI MẠNH MẼ THÌ NGƯỜI TA HIỂU CƠ TRẾ, VÀ NIỀM TIN CỦA TA ĐỦ LỚN.

4.19.8.5. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH VITAL

4.19.9. CỐNG HIẾN

4.19.9.1. CÔNG HIẾN HẾT MÌNH

4.19.9.2. DÒNG TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN

4.19.10. CƠ HỘI ĐẲNG CẤP

4.19.10.1. GIÚP ĐƠ NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH KHÔNG MẤT CƠ HỘI NÀY

4.19.10.1.1. HỖ TRỢ HỌ, ĐẾN KHI NÀO HỌ THỰC SỰ SẴN SÀNG THÌ MỚI KÝ MÃ CHO HỌ.

4.19.10.1.2. NGƯỜI BỆNH CAM KẾT UỐNG ĐẾN CÙNG 1:48

4.19.10.1.3. BẠN CÓ CAM KẾT, CỐNG HIẾN ĐẾN CÙNG ĐẾN KHI THÀNH CÔNG HAY KHÔNG?

4.19.10.2. BA CHÌA KHÓA

4.19.10.2.1. TỰ DO THỜI GIAN 100%

4.19.10.2.2. SỨC KHẺO HOÀN HẢO

4.19.10.2.3. TỰ DO TÀI CHÍNH

4.19.11. BẮT BUỘC PHẢI KÝ NGŨ GIÁC

4.19.12. SỬ DỤNG SẢN PHẨM

4.19.12.1. LỢI ÍCH

4.19.12.1.1. 1. TÁC DỤNG LÀM SẠCH

4.19.12.1.2. 2. TÁC DỤNG PHÂN GẢI

4.19.12.1.3. 3. TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM, KHÁN KHUẨN

4.19.12.1.4. 4. LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH OXY HÓA

4.19.12.1.5. 5. THANH LỌC MÁU

4.19.12.1.6. 6. SẢN SINH TẾ BÀO MỚI

4.19.12.1.7. HẠN TRẾ SỰ DỤNG MEVITAN

4.19.12.2. BỆNH VIÊM NHIỄM

4.19.12.2.1. BỊ SỐT CAO

4.19.12.2.2. NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

4.19.12.2.3. VIÊM SOANG, MẮT

4.19.12.2.4. VIÊN LOÉT DẠ DÀY

4.19.12.3. UNG THƯ, U BIẾU

4.19.12.3.1. UỐNG ENZYME TRƯỚC TIÊU DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ

4.19.12.3.2. SAU ĐÓ MEVITAL ĐỂ KHÔI PHỤC TẾ BÀO

4.19.12.3.3. ƯNG THƯ MÁU

4.19.12.3.4. UNG THƯ MÁU

4.19.12.3.5. UNG THƯ PHỔI

4.19.12.3.6. SỞ GAN, UNG THƯ GAN

4.19.12.3.7. UNG THƯ THỰC QUẢ

4.19.12.3.8. UNG THƯ VÚ, CỔ TỬ CUNG

4.19.12.3.9. UNG THƯ DẠ DÀY

4.19.12.3.10. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG, BUỒN TRỨNG

4.19.12.4. DA LIỄU

4.19.12.4.1. 20-25 GÓI VẨY NẾN

4.19.12.4.2. 20-25 GÓI Á SỪNG

4.19.12.5. TAI BIẾT

4.19.12.5.1. LIỀU CAO ENZYME & MEVITAL

4.19.12.6. HUYẾT ÁP CAO, SUY TIM, ĐỘNG MẠNH VÀNH, MỠ MÁU CAO

4.19.12.6.1. UỐNG VỚI LIỀU NHỎ, 1 GÓI CHIA LÀ 2 LẦN RỒI TĂNG TỪ TỪ.

4.19.12.6.2. BIẾT HIỂU KHI NÓ CÔNG CAO QUÁ MÀ KHÔNG MỆT LÀ CÓ TÁC DỤNG

4.19.12.6.3. THUỐC TÂY ĐỂ ĐIỀU HÒA THÌ VẪN PHẢI UỐNG KHẺO DẦN THÌ CTA BỎ DẦN, TỪ TỪ.

4.19.12.7. HỌ PHẢI LÀ NGƯỜI THUYẾT PHỤC HỌ UỐNG

4.19.12.8. TRIỆU TRỨNG CÔNG BÊNH

4.19.12.8.1. TIÊU CHẢY

4.19.12.8.2. DẤU HIỆU BỆNH PHÁT RA NGOÀI

4.19.12.9. CAI NGHIỆN

4.19.12.9.1. MA TÚY

4.19.12.9.2. THỐC PHIỆN

4.19.12.9.3. RỰA

4.19.12.9.4. THUỐC LÁ

4.19.12.10. BAO NHIÊU THÙNG THÌ KHỎI

4.19.12.10.1. TÙY TỪ CƠ ĐỊA

4.19.12.10.2. KHÔNG ĐƯỢC CAM KẾT, HỨA HẸN

4.19.12.11. SƯƠNG KHỚP

4.19.12.11.1. RẤT ĐAU, SƯNG CÁC KHỚP

4.19.12.12. VẾT THƯƠNG

4.19.12.12.1. CẦM MÁU NHANH

4.19.12.12.2. MAU LÀNH SẸO

4.19.12.13. SUY THẬN

4.19.12.13.1. DÙNG BẰNG CÁCH NHAI

4.19.12.13.2. KẾT HỢP MEVITAL 4 NẮP MENITAL

4.19.12.14. TAI BIẾN

4.19.12.14.1. SỬ DỤNG LUÔN ENZYME VÀ MEVIEAL

4.19.12.15. TIỂU ĐƯỜNG

4.19.12.15.1. CHƯA BIẾN CHỨC

4.19.12.15.2. BIẾN CHỨNG

4.19.12.16. HỆ MIỄN DỊCH SUY YẾU

4.19.12.16.1. HIVS

4.19.12.17. TẬP ĐOÀN KHÔNG BÁN TRÊN MẠNG 54:20

4.19.12.17.1. NẾU TRỰC TIẾP MUA VÀ RA KHO LẤY ĐẢM BẢO 100% CỦA ẤN ĐỘ

4.19.12.17.2. NÓI RÕ QUAN ĐIỂM MUA HÀNG

4.19.12.18. TẬP TRUNG VÀO NGƯỜI KHẺO MẠNH & HIỂU BIẾT, VÀ MUỐN CỐNG HIẾN, KHAO KHÁT KIẾM TIỀN.

4.19.12.18.1. CHĂM XÓC SỨC KHẺO CHỦ ĐỘNG

4.19.12.18.2. CÒN NGƯỜI BỆNH BẤT ĐẮT DĨ THÌ MỚI TRỐNG.

4.19.12.19. CÁCH TA TRAO CƠ HỘI 1:37

4.19.12.20. SẢN PHẨM CHUYÊN SÂU

5. KỸ NĂNG SAO CHÉP CHUẨN

5.1. LÀM THEO CẢM TÍNH, CÁI TÔI, SỸ DIỆN 20:00

5.1.1. THAO TÁC MÁY CHUẨN

5.2. MUỐN BIẾT LÀM ĐÚNG HAY KHÔNG?

5.2.1. HỎI ÍT NHẤT UPLIVE BÊN TRÊN>> UL HÙNG THÌ 99% CHUẨN.

5.3. BÁN THẬT ĐẮT 23:00

5.3.1. HIỂU, MONG MUỐN SỬ DỤNG ENZYME

5.3.2. NẾU CHUNG BÁN LÒNG TỐT, BÁN QUÁ RẺ

5.3.2.1. LÀM MẤT CỞ HỘI CỦA NGƯỜI KHÁC

5.4. BÁN ĐỈNH CAO 24:00

5.4.1. BÁN GIÁ TRỊ

5.4.2. CỞ HỘI

5.4.3. UY TÍN

5.4.4. SỰ HIỂU BIẾT

5.4.5. TRÁCH NHIỆM

5.4.6. NIỀM TIN

5.4.7. BÁN TRẢI NGHIỆM

5.5. BÁN = HIỂU BIẾT+ CÔNG NGHỆ 28:20

5.5.1. LÀM TẠI NHÀ DƯỚI 10 NGƯỜI.

5.6. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CAM KẾT 30:00

5.6.1. LUÔN Ở THẾ TRÊN, NGƯỜI TRAO CƠ HỘI.

5.6.2. CHIA SẺ GIÁ TRỊ THẬT CHO HỌ

5.6.3. HỌ PHẢI CAM KẾT MỚI ĐƯỢC UỐNG, VÀ HỌ PHẢI CẢM ƠN MÌNH VÌ CHO HỌ CƠ HỘI.

5.7. ĐỀN ƠN, GIÁ TRỊ CAO NHẤT 50:00

5.7.1. GIÚP NHIỀU NGƯỜI GIỐNG MÌNH

5.8. KHÔNG SÚI DỤC NGƯỜI TA MUA HANG, LÊN CHỨC VỤ 53:00

5.8.1. THAY ĐỔI TÀI CHÍNH CỦA HỌ

5.9. THÀNH CÔNG LỚN NHẤT CỦA TA 57:00

5.9.1. GIÚP ĐỠ ĐƯỢC GIÀU CÓ SỨC KHẺO, VÀ TÀI CHÍNH

5.10. CHO KHÁC HOÀNG HIỂU GIÁ TRỊ RỒI MỚI GIÚP HỌ MUA. 59:00

5.10.1. THẰNG BỜM

5.11. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 1:10:00

5.11.1. CAM KẾT UÔNG ĐẾN CÙNG

5.11.2. LÀM ĐÚNG LÀ TỰ LÊN TRỨC VỤ 43:00

5.11.2.1. CÔNG HIẾN GIÚP ĐỞ NGƯỜI KHÁC

5.11.2.2. KHÔNG ĂN CHẶN CỦA NGƯỜI KHÁC...

5.11.3. CAM KẾT CHĂM CHỈ HỌC HÀNH VÀ CAM KẾT THÀNH CÔNG

5.11.4. THỬ VIỆC SAU 6 THÁNG

5.11.4.1. MỚI BIẾT CÓ PHẢI LÀ CHIẾN BINH, KIÊM CƯƠNG, KHÁC HÀNG TIỀM NĂNG.

5.12. TRƯỚC SAU NHƯ MỘT 1:17:00

5.13. SỰ BIẾT ƠN TRONG VITAL 1:19:00

5.14. ĐI ĂN MIỄN PHÍ CẢ ĐỜI CÙNG GIA ĐÌNH LỚN 1:23:00

5.14.1. SỰ GIẮN KẾT, CÔNG HIẾN CHO ĐỒNG ĐỘI.

5.15. SỨ MỆNH & CÁCH SỐNG 1:26:00

5.15.1. CAO HƠN ĐỒNG TIỀN RẤT NHIỀU.

5.15.2. GIÚP ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI

5.15.3. TRẦN TRỌNG TRÂN QUÝ NÓ

5.15.4. BÍ QUYẾT SỐNG

5.15.4.1. ĐỒNG ĐỘI NHÌN VÀO TA MÀ THẤY HẠNH PHÚC.

5.16. LÀM ĐỘI NHÓM 1:33:20

5.16.1. NHƯ BÁC HỒ LÀM CÁCH MẠNG

5.16.1.1. NHÓM 4 NGƯỜI LÀM VIỆC. Ở CÙNG NHÀ.

5.16.2. HỌC TỪ ĐỘI MỌI THỨ - NHÓM KHÁC

5.17. KÍCH HOẠT NÃO MÌNH ĐÃ KIẾT THÚC RỒI 1:30:00

5.17.1. NẾU NGƯỜI CÓ TÂM CÓ ĐỨC, MÀ CÓ 200-300 QUÂN TRỞ LÊN LẮP VÀO LÀ TỰ DO TÀI CHÍNH RỒI.

5.18. CHÚC TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH ( KHÔNG CÓ THỦ LĨNH Ở ĐÂY ) 1:30:30

5.18.1. CHUNG TA LÀ NGƯỜI ĐI TRƯỚC HỌ MÀ THÔI.

5.19. THÀNH CÔNG, THẤT BẠN LÀ DO MÌNH 1:42:30

5.19.1. ĐỘC LẬP CÀNG NHANH CÀNG TỐT

5.19.1.1. ĐỂ CÒN DẪN DẮT TUYẾN DƯỚI.

5.19.1.2. NHỜ ĐƯỢC THÌ NHƠ UL KHÔNG THÌ TỰ LỰC CHIẾN

5.20. GHÉP SƠ ĐỒ LÀ TINH HOA- SƯƠNG MÁU- CHO ĐỒNG ĐỘI GIÀU CÓ. 1:50:40

5.20.1. CƠ HÔI QUÁ TỐT VÀ NGHĨ LÀM SAO

5.20.1.1. THẮNG ĐƯỢC HỆ THỐNG TÍNH TOÁN ROBOT CỦA TẬP ĐOÀN

5.21. ĐÀN ONG CHÚA, TẠI SAO HỆ THÔNG TAN RÃ 1:54:00

5.21.1. KHÔNG CÓ KIẾN THỨC CHUẨN MỰC TRONG CÔNG VIỆC.

5.21.2. KHÔNG CÓ SỰ TẬP TRUNG TRONG CÔNG VIỆC TUYỆT ĐỐI

5.21.3. KHÔNG CÓ SỰ GẮP KẾT TRONG CÔNG VIỆC

5.21.4. RẪN ĐẾN HỌ SÔNG TẨM GỬI

5.21.5. TRỞ THÀNH CHIẾN BÌNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO AI HẾT.

5.21.5.1. NẾU CHƯA HIỂU THÌ HỎI UL CỦA MÌNH.

5.22. HÃY TỰ ĐẶT CÂU HỎI TẠO SAO NGŨ GIÁC, TẠI SAO BỎ 48$ ĐỂ LẤY 1$.

5.23. RA BIỂN LỚN

6. Live 8

6.1. BÁN ĐẮT UPLIVE CỦA MÌNH, UL HÙNG, UL HẠNH LINH, UL HẰNG 1:12:50

7. hfksss

8. CHIẾN LƯỢC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN.

8.1. TẦM NHÌN & NẮM BẮT CƠ HỘI

8.1.1. SỨC MẠNH NỘI LỰC & NIỀM TIN BÊN TRONG

8.1.1.1. LÀM VỚI LÒNG TỐT

8.1.1.1.1. NGƯỜI TỐT QUÁ THÌ BỊ NGHI NGỜ

8.1.1.2. GIÁ TRỊ

8.1.1.2.1. CẢM XÚC ĐỒNG TIỀN

8.1.1.2.2. TIỀN KHÔNG MUA NỔI

8.1.1.2.3. ĐỀN ƠN TIẾP NỐI

8.1.1.2.4. KẾT QUẢ

8.1.1.3. KIẾN THỨC > NIỀM TIN> NĂNG LƯỢNG

8.1.1.3.1. ĐÁNH MẤT CỞ HỘI

8.1.1.3.2. ĐỌC NHÂN TỐ ENZYME

8.1.1.3.3. NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI

8.1.1.4. KHÔNG TỰ KÝ MÃ

8.1.1.4.1. KHÔNG DÙNG THỬ 2 HỘP

8.1.1.4.2. KHÔNG MANG HÀNG

8.1.1.4.3. KHÔNG BÁN HÀNG

8.1.1.5. DÒNG CHẢY KHÔNG GIỚ HẠNH

8.1.1.5.1. 2 HỘP/THÁNG- 99% MẤT

8.1.1.6. KHI CÓ NỘI LỰC MẠNH MẼ

8.1.1.6.1. KHÔNG MƯU CẦU

8.1.1.6.2. CHIA SẺ CHÂN TÌNH

8.1.1.6.3. HỌ SẺ CẢM NHẬN ĐƯỢC

8.1.1.6.4. HỌ TỰ ĐỘNG MUỐN MUA

8.1.1.7. BLUE

8.1.1.7.1. LÀM KHO DI ĐỘNG

8.1.1.7.2. KÝ MÃ TỰ ĐẾN MUA

8.1.2. TIẾP CẬN KHÁC HÀNG

8.1.2.1. KẾT THỨC

8.1.2.1.1. HOÀN THIỆN KIẾN THỨC NHANH

8.1.2.1.2. CỐNG HIẾN GIÁ TRỊ CHO XÃ HỘI

8.1.2.2. THĂM DO HỌ TRƯỚC

8.1.2.2.1. TH: HỌ KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH

8.1.2.2.2. TH HỌ THĂM DO ĐƯỢC

8.1.2.3. CẦN NHANH & CHẬM

8.1.2.3.1. CÓ KIẾN THỨC CẦN NHANH

8.1.2.3.2. CHƯA CÓ KẾN THỨC CẦN CHẬM

8.1.2.4. NỘI LỰC

8.1.2.4.1. KIẾN THỨC CHUẨN

8.1.2.4.2. KHÔNG NHU CẦU BÁN HÀNG

8.1.2.4.3. XEM THÁI ĐỘ

8.1.3. ĐỐI TÁC

8.1.3.1. KHÁT VỌNG KIẾM TIỀN

8.1.3.2. THỜI GIAN

8.1.3.3. CÓ TÂM, ĐỨC

8.1.3.4. QUAN HỆ XÃ HỘI

8.1.3.5. DOANH NHÂN

8.1.3.6. KINH DOANH THEO MẠNG

8.1.4. BA DÒNG CHỮ TỰ DO

8.1.4.1. 1 HIỂU RÕ TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG 2 SẢN PHẨM

8.1.4.2. 2 CỞ TRẾ, CHẾ ĐỘ TRẢ THƯỞNG

8.1.4.3. 3 THAO TÁC MÁY

8.1.5. CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

8.1.5.1. NGƯỜI THÀNH CÔNG

8.1.5.1.1. NHÂN ĐƯỢC GIÁ TRỊ

8.1.5.1.2. CHĂM CHỈ

8.1.5.1.3. KIÊN TRÌ

8.1.5.1.4. KHÔNG CÓ CÁI TÔI, KHÔNG CÓ SỸ DIỆN

8.1.5.2. CHO ĐÚNG NGƯỜI

8.1.6. 7 KHÔNG

8.1.6.1. KHÔNG ĐẦU TƯ

8.1.6.2. KHÔNG BÁN LẺ

8.1.6.3. KHÔNG VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

8.1.6.4. KHÔNG HỘI THẢO

8.1.6.5. KHÔNG CẦN GIẤY PHÉP ĐA CẤP

8.1.6.5.1. Huyền cơ

8.1.6.6. KHÔNG CÓ THUẾ

8.1.6.7. KHÔNG PHỤ THUỘC AI

8.1.7. KHẾT THÚC CUỘC ĐỜI KIẾM TIỀN

8.1.7.1. CHƯA CẦN PHẢI ĐẾN SỰ GIÀU CÓ NHỮNG ĐÃ BIẾT MÌNH GIÀU

8.1.7.2. TỨC LÀ TẠO RA DÒNG CHẢY RỒI, CHỊ ĐỢI THỜI GIAN HỆ THỐNG MỞ RỘNG

8.1.7.3. 6 THÁNG THỬ VIỆC

8.1.7.4. CHỊ ĐỢI NGÀY KẾT THỨC

8.1.7.4.1. PHỤ THỘC VÀO KIẾN THỨC

8.1.7.5. ĐÃ NHỨNG MÌNH VÀO ĐÂY

8.1.7.5.1. LÀ KẾT THÚC CUỘC ĐỜI KIẾM TIỀN VÀ MUỐN NGHEO CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

8.1.7.5.2. ĐỢI KIẾN THỨC CHÚNG TA HOÀN TIỆN LÀ GIÀU

8.1.7.5.3. TA GIÀU HƠN TẤT CẢ NGƯỜI KHÁC

8.1.8. KHÔNG SỨC ĐÁNG KHÔNG CHIA SẺ

8.1.8.1. BẠN KHÔNG SỨC ĐÁNG VỚI CƠ HỘI NÀY.

8.1.8.2. CẢM ƠN

8.1.8.2.1. BIẾT CƠ HỘI NÀY SỚM

8.1.8.2.2. BIẾT ƠN MÌNH ĐÃ ĐÓ NHẬN CƠ HỘI NÀY

8.1.8.2.3. CẢM ƠN NHÀ KHOA HỌC....