Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ONLINE Project by Mind Map: ONLINE Project

1. Trang thiết bị

1.1. Điện thoại

1.2. số điện thoại

1.3. Email

1.4. Mạng 4G

2. Điều kiện cần

2.1. con người

3. Thực hiện

3.1. Facebook

3.2. Zalo

3.2.1. zalo cá nhân

3.2.1.1. Kết bạn với KH đã ib tới page

3.2.1.2. Đăng bài hàng ngày

3.2.1.3. Mời KH nhấn quan tâm OA Zalo

3.2.2. Zalo official account (OA Zalo)

3.2.2.1. Chuẩn bị

3.2.2.1.1. Giấy ĐKKD doanh nghiệp

3.2.2.1.2. Giấy ĐK Chất lượng sản phẩm

3.2.2.2. Thực hiện

3.2.2.2.1. Tạo tài khoản OA

3.2.2.2.2. Email tới OA mail: xác minh chủ sở hữu OA

3.2.2.2.3. Sau 7 ngày, TK đc duyệt, tạo bài viết hàng ngày

3.2.2.2.4. Tạo sản phẩm

3.3. TMDT

3.3.1. Shopee

3.3.1.1. Chuẩn bị

3.3.1.1.1. Quy định của sàn

3.3.1.1.2. Cách thức hoạt động của sàn

3.3.1.1.3. Quy định đăng bán

3.3.1.1.4. Ảnh, video, content text

3.3.1.2. Thực hiện

3.3.1.2.1. Vượt qua test chuẩn bị

3.3.1.2.2. Khởi tạo tài khoản

3.3.1.2.3. Đăng bán sản phẩm

3.3.1.2.4. Cài Kênh Marketing

3.3.1.2.5. Nhận đơn hàng

3.3.1.2.6. Đánh giá đơn hoàn thành

3.3.1.2.7. Thanh toán từ shopee

3.3.1.2.8. Shopee Feed

3.3.1.2.9. Trang trí shop

3.3.1.3. Đánh giá và cải tiến

3.3.2. Lazada

3.3.2.1. Thực hiện

3.3.2.1.1. Chuẩn bị

3.3.2.1.2. Đăng ký Gian hàng

3.3.2.1.3. Đăng sản phẩm

3.3.2.1.4. Khuyến mãi

3.3.2.1.5. Trang trí gian hàng

3.3.2.1.6. Tips:

3.3.3. Sendo

3.4. TIktok

3.5. Google

3.5.1. Google Map

3.5.2. Google Business

3.5.3. Google Plus

3.5.4. Google Ads

3.5.5. Google Merchant (Shopping)