Chị Linh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chị Linh by Mind Map: Chị Linh

1. Về sản phẩm Sữa non Goldilac

1.1. Các thông tin

1.1.1. 1 : Học về sản phẩm sữa này

1.1.1.1. Công dụng

1.1.1.2. Bao nhiêu tuổi uống

1.1.1.3. Sữa non goldilac là gì

1.1.1.4. Uống vị thế nào

1.1.1.5. Cách pha thế nào

1.1.1.6. Có dưỡng chất gì cần thiết cho bé

1.1.1.7. Giá thành bán sp này là

1.1.1.7.1. 1 hộp : 868k

1.1.1.7.2. 2 hộp : 1736k tặng thêm 1 hộp

1.1.1.7.3. 3 hộp : 2604k tặng 2 hộp

1.1.1.8. 1 hộp uống bao lâu ( tất cả mọi thứ về sản phẩm )

1.1.1.9. Các tệp và video để bán tốt hơn

1.1.1.9.1. Ảnh sp

1.1.1.9.2. Giấy tờ chứng nhận

1.1.1.9.3. Video truyển thông

1.1.1.9.4. Video thuỷ tiên

1.1.1.10. Tiếp theo phải phân tích khách hàng