Március 15.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Március 15. by Mind Map: Március 15.

1. Történések

2. 12 pont

2.1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.

2.2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.

2.3. Évenkinti országgyülést Pesten.

2.4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.

2.5. Nemzeti őrsereg.

2.6. Közös teherviselés.

2.7. Urbéri viszonyok megszüntetése.

2.8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.

2.9. Nemzeti Bank.

2.10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.

2.11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

2.12. Unio.

3. Fontos személyek

3.1. Petőfi Sándor

3.1.1. Ott áll majd a krónikákban Neved, pesti ifjúság, A hon a halálórában Benned lelte orvosát. -1845. 03. 15.

3.2. Jókai Mór

3.2.1. "..Őrt állni az emberiség örök jogai felett, felrázni az alvó erőt gyáva tespedéséből, fogyasztani a szűkkeblűség birodalmát, s mi legfőbb: tudni szólani és tenni a jó ügyért..."

3.3. Irinyi József

3.4. Vasvári Pál

3.4.1. A gyermek egyedül nem képes útnak indulni, vezetőre van szüksége. Kiskorú nemzetnél ez alapja a fővezéri hatalomnak. A népet vezeti egy tapasztaltabb, okosabb férfiú. A tömeg ragaszkodása egy ily vezérhez igen természetszerű.

3.5. Bajza János

3.6. Irányi Dániel

3.7. Vajda János

3.8. Táncsics Mihály

3.8.1. "Kend volt, Táncsics Mihály, A mi kora lelkünk: Attila ugarján, Táblabírók földjén, Szenvedő szerelmünk...." - Ady Endre

4. Fontos helyszínek

4.1. Pilvax Kávéház

4.1.1. A korban Fillinger Kávéháznak hvíták, hiszen Fillinger János volt a bérlője.

4.2. Egyetemek

4.2.1. Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karának tanulói vettek részt nagyszámban.

4.3. Landerer és Heckenast nyomdája

4.3.1. Landerer Lajos, a nyomda tulajdonosa ismerte a márciusi ifjakat.

4.3.1.1. Ő értesítést kapott a tervekről, hiszen 14-én minden dolgozója másnapi kötelező megjelenését és előre nagy mennyiségű papírt beáztattak a nyomtatáshoz.

4.4. Nemzeti Múzeum

4.4.1. Népgyűlést tartottak délután 3-kor.

4.4.1.1. Közhiedelemmel ellentétben Petőfi nem szavalta el a Nemzeti Dalt.

4.4.1.1.1. Vasvári Pállal és Irinyi Józseffel visoznt lelkesítő beszédet intézett a néphez.

4.5. Városháza

4.5.1. A tömeg a téren gyűlekezett. Követeik átadták a 12 pontot a tanácsnokoknak, akiket Rottenbiller Lipót alpolgármester győzött meg azok elfogadásáról.

4.6. Helytartótanács

4.6.1. Átadták a 12 pontot.

4.6.1.1. Mellette pedig kiszabadították Táncsicsot a börtönből.

4.7. Nemzeti Színház

4.7.1. Eredetileg a Két anya egy gyermeke című színmű volt műsorra tűzve, de Bajza József aligazgató az aznapi események láttán úgy döntött, Katona József Bánk bánját fogják előadni.

5. Feladat

5.1. A videó alapján rendezzétek sorrendbe a Március 15-ei eseményeket, történéseket. Miután csoportokba rendeződtetek, írjátok le a nap eseményeit, ahhoz pedig csatolátok a korábban bemutatott neveket, esetleg épületeket, helységeket.