3Days Design SalePage

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3Days Design SalePage by Mind Map: 3Days Design SalePage

1. MỤC TIÊU

1.1. HỌC HỎI

1.1.1. Triển khai 1 chương trình Affiliate ntn?

1.1.2. Thành thạo thiết kế 1 trang salepage

1.1.3. Tạo ra được 1 chiến dịch trên Internet

1.1.4. Biết cách chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

1.2. THU NHẬP

1.2.1. 50 triệu

1.2.1.1. 10 Users

1.2.1.1.1. 100 Leads

1.2.1.2. 1 chiếc Honda AirBlade

1.2.1.3. 2 chiếc Iphone

2. HÀNH ĐỘNG

2.1. Thu hút lead FREE

2.1.1. FB Profile

2.1.1.1. Đăng bài trên FB cá nhân

2.1.1.1.1. Tặng quà

2.1.1.1.2. Đưa ra kết quả mình đạt được

2.1.2. FB Groups

2.1.2.1. Seeding

2.1.2.2. Hỗ trợ

2.1.2.3. Tương tác và giúp đỡ

2.1.3. Zalo cá nhân

2.1.3.1. Đăng bài

2.2. Chạy Quảng cáo

2.2.1. QC Facebook

2.2.2. QC Zalo

2.2.3. QC Youtube

3. THỜI GIAN

3.1. GĐ1: Thu hút Leads

3.1.1. Từ 29/3 -> 10/4

3.2. GĐ2: Tạo tài khoản cho leads

3.2.1. Từ 5/4 -> 12/4

3.3. GĐ3: Tương tác với leads

3.3.1. Từ khi nhận lead vào group zalo

3.3.2. Hỗ trợ họ hoàn thành bài tập

3.3.3. Giúp họ có những chiến thắng nhỏ

3.4. GĐ4: Chốt sale

3.4.1. Tập trung vào giá trị thay vì giá bán

3.4.2. Đặt câu hỏi Why now/Why not now?

3.4.3. Upsale/ Downsale

4. CHI PHÍ

4.1. 10 triệu

4.1.1. QC Facebook

4.1.2. QC Youtube

4.1.3. QC Zalo