PHOTOKID VNA 2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHOTOKID VNA 2021 by Mind Map: PHOTOKID VNA 2021

1. Hệ sinh thái Nhiếp Ảnh

1.1. Khóa học Nhiếp ảnh Nhí dành cho cấp II

1.1.1. Nhiếp ảnh căn bản

1.1.2. Nhiếp ảnh chân dung

1.2. Khóa học Nhiếp ảnh Trẻ dành cho cấp III

1.2.1. Nhiếp ảnh căn bản

1.2.2. Nhiếp ảnh chân dung

1.3. Phototour Nhiếp ảnh kết hợp Du lịch khám phá văn hóa Việt Nam

2. Mục tiêu hướng tới

2.1. Xây dựng thương hiệu hệ sinh thái Nhiếp ảnh học đường đi đầu trong hệ thống giáo dục ở TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung

2.2. Đưa Nhiếp ảnh đến với các độ tuổi trẻ , định hướng đam mê hoặc nghề nghiệp cho các em từ khi còn ngồi ghế nhà trường

2.3. Tham gia các cuộc thi Nhiếp ảnh trẻ trên thế giới (link với các nhiếp ảnh gia đã có kinh nghiệm về mảng này)

3. Doanh thu - Chi phí

3.1. CHI PHÍ

3.1.1. Phòng ốc

3.1.2. Chi phí Hiệu trưởng

3.1.3. Trainer đào tạo

3.1.4. Trainer trợ giảng

3.1.5. Quà bánh (nếu có)

3.2. DOANH THU

3.2.1. Học phí khóa học

3.2.2. Bán PHOTOTOUR KID

4. Điều kiện hợp tác 2 bên

4.1. Vui Nhiếp Ảnh

4.1.1. Cung cấp thiết bị

4.1.1.1. Kiểm tra lại máy móc thiết bị số lượng đầy đủ: máy ảnh/ pin/ sạc pin/ thẻ nhớ

4.1.1.2. Kiểm tra lại máy in ảnh mini để in thành phẩm tốt nghiệp của học sinh

4.1.2. Cung cấp giáo trình/ chương trình đào tạo/ tour nhiếp ảnh

4.1.3. Cung cấp giáo viên/ training cho đội ngũ trainer Nhiếp Ảnh

4.1.4. Tài trợ thêm các hoạt động khác dành cho trường học liên quan đến Nhiếp ảnh (nếu có)

4.2. Việt Đăng Quang

4.2.1. Xử lý phần chứng từ bổ sung theo quy định của Sở Giáo dục

4.2.2. Kết nối và giới thiệu sản phẩm đến hệ thống trường học trong khu vực TPHCM