ÔN TẬP KT HK2 MÔN ĐỊA LÍ 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÔN TẬP KT HK2 MÔN ĐỊA LÍ 6 by Mind Map: ÔN TẬP KT HK2 MÔN ĐỊA LÍ 6

1. Sông Và Lượng Nước Của Sông

1.1. Sông: dòng chảy thg xuyên, khá ổn định, trên mặt lục địa

1.2. Hệ Thống Sông

1.2.1. Sông chính

1.2.2. Chi lưu: thoát nc --> sông chính

1.2.3. Phụ lưu: đổ nc --> sông chính

1.3. Lưu Vực Sông: vùng đất cấp nc usually cho sông

1.4. Lưu Lượng: nc chảy qua mặt cắt lòng sông ở 1 địa điểm trong 1s (m3/s)

2. Nhân Tố Ảnh Hưởng Sự Thay Đổi NDKK

2.1. Vĩ độ địa lí: thắp = nóng, cao = lạnh

2.2. Độ cao: càng lên cao = NDKK giảm

2.3. Gần/xa biển: gần biển >< xa biển