METROBÜS ARACI İNCELEME ÇALIŞMASI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METROBÜS ARACI İNCELEME ÇALIŞMASI by Mind Map: METROBÜS ARACI İNCELEME ÇALIŞMASI

1. 1. İETT Görüşmeleri

1.1. İETT den yanıtlanması istenilen soruların çalışma grubu tarafından oluşturulması (SORU LİSTESİ)

1.1.1. Araç alımı için oluşturulmuş bir teknik şartname mevcut mu?

1.1.2. Metrobüs hattında kullanılacak 25 metre uzunluğundaki araçtan beklenen başlıca teknik beklentiler ( motor performansı, yolcu kapasitesi yakıt vs.) nelerdir?

1.1.3. Daha önceden alınan 25 metre uzunluğundaki araçla ilgili karşılaşılan önemli sorunlar nelerdir?

1.1.4. Diğer sorular..

1.2. Görüşme yöntemi belirlenmesi

1.2.1. Çevrimiçi platformda

1.2.2. Araç inceleme günü sabahında İETT garajında

2. 2. Aracın İncelenmesi

2.1. Hazırlık

2.1.1. Araç incelemesi sırasında kullanılmak üzere kriterlerinin önceden belirlendiği formun oluşturulması

2.1.1.1. İnceleme kriterlerinin belirlenmesi

2.1.2. Hazırlanan soruların teknik olarak hazırlık gerektirmesi durumda önceden İETT ye iletilmesi

2.2. Planlama

2.2.1. Araç inceleme ekibinin oluşturulması

2.2.2. Ekibin ihtiyaçlarının belirlenmesi

2.2.3. İnceleme anında ihtiyaç duyulabilecek araç, şoför, bakım personeli vb. hazırlığı için İETT'ye önceden bilgilendirme yapılması

2.2.4. Tespit edilen durumların fotoğrafı çekilerek raporla ilişkilendirilecek şekilde izlenebilirliğinin sağlanması

2.3. Gerçekleştirme

2.3.1. Tespit ve değerlendirmeler

2.3.1.1. Dokümanlardaki aksam, performans, yeterlilik vb. bilgilerin araç üzerinde doğrulanması

2.3.1.2. Diagnostik sisteminin ve olay geçmişinin incelenmesi

2.3.1.3. Aracın kondisyonunun değerlendirilmesi (lastik aşınması, paslanma vb.)

2.3.2. Test ve Deneyler

2.3.2.1. Oda tarafından yapılacak olanlar

2.3.2.1.1. Motor devir sayısı ölçümü

2.3.2.1.2. Motor sıcaklık ölçümü (infrared termometre)

2.3.2.1.3. Hava sistemi ve fren sistemi basıncı ölçümü (manometre)

2.3.2.1.4. Gürültü ve titreşim ölçümü

2.3.2.1.5. Kapı açılma süresi ölçümü

2.3.2.1.6. Yakıt sarfiyatı ölçümü

2.3.2.1.7. Yangın söndürme sistemi testi

2.3.2.1.8. Dönüş kabiliyeti

2.3.2.1.9. Hız testi (70 km/h)

2.3.2.1.10. vb.....

2.3.2.2. Uzun süreli testler (Kalite ve performans testleri)

2.3.2.2.1. Oda tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmayan fakat yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gereken testler raporda belirtilecek. 50.000 km yol testi, prototipin parçalanması vb.

2.3.3. Yol testi öncesi ve sonrası diagnostik değerleri

3. 3. Raporlandırma

3.1. İnceleme notları ve görsellerle birlikte taslak rapor oluşturulması

3.1.1. Sorumluluk reddi beyanı kısmına, "odanın yaptığı testlerin uzun süreli testler olmadığı ve raporun uygunluk onayı içermediği" ifadesi eklenecek

3.2. Taslak rapor üzerinden çalışma grubu tekrar değerlendirmeleriyle rapora son halinin verilmesi