ความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอ by Mind Map: ความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอ

1. กิจกรรมที่ 1 วงกลมเล็ก-ใหญ๋

1.1. เพื่อเป็นการวอร์มร่างกายให้เด็กและเก็บเด็กให้มีสมาธิตั้งใจฟังคุณครู

2. กิจกรรมที่ 2 ส่งบอลขานชื่อ

2.1. เพื่อละลายพฤติกรรมทำให้เด็กกล้าพูดเพราะเด็กจะเริ่มรู้สึกว่ามันคือการเล่น

3. กิจกรรมที่ 3 ที่มาของเสียง

3.1. คุณครูสอนให้เด็กๆรู้ที่มาของเสียงโดยเปรียบเทียบร่างกายคนกับลูกโปร่ง

4. กิจกรรมที่ 4 เสียงมดกับเสียงช้าง

4.1. คุณครูเปรียบเทียบความดังของเสียงว่า มดนั้นพูดเบามากจนเราไม่ได้ยินเเต่ช้างนั้นพูดเสียงดัง เเต่ไม่ได้ตะโกน

5. กิจกรรมที่ 5 เล่านิทานจากภาพ

5.1. คุณครูให้เด็กๆ เล่านิทานจากภาพที่มีอยู่บนกระดาน โดยกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กได้กล้าพูด กล้าทำ และได้ฝึกให้ต้นไม้เเห่งความกล้าคิดได้งอกงามอีกด้วย