ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP by Mind Map: ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

1. Thân thế

1.1. tên khai sinh: Võ Giáp

1.1.1. tên khác: tướng Giáp hoặc anh Văn

1.2. 25/8/1911 - 4/10/2013

1.3. Quê quán: làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

1.4. Xuất thân từ 1 gia đình nhà Nho, có ông ngoại từng tham gia Phong trào Văn Thân và Phong trào Cần Vương và ông nội từng tham gia phò tá vua Hàm Nghi trong phong trào Cần Vương.

1.5. có thể tìm thêm

2. Cảm nhận về cuộc đời

2.1. Sự nghiệp học hành

2.1.1. nhà nghèo nhưng được cha (cụ Nghiêm - 1 nhà Nho) dạy dỗ nghiêm khắc trong sinh hoạt gia đình và học hành, giữ gìn nề nếp gia phong của đạo Khổng.

2.1.2. tìm thêm

2.2. là cánh tay phải đắc lực của Hồ Chủ tịch (trong đây nên tìm những thông tin Đại tướng chiến đấu cùng Bác Hồ và Bác Hồ đã nâng đỡ Đại tướng ntn? Từ đó => tình cảm giữa 2 ng)

2.3. Đại tướng VNG lập đc nhiều chiến công to lớn, luôn hết lòng vì Đảng, vì dân

2.4. nói đến tầm ảnh hướng của ông ko chỉ ở Việt Nam (có thể lấy dẫn chứng những bộ phim hay những bài thơ về Đại tướng VNG) mà còn trên thế giới. Lấy dẫn chứng: 1 số tờ báo Pháp như Notre voix, Le travail đã kỉ niệm 110 năm ngày sinh của ông.

3. Cảm nhận về sự nhiệp

3.1. Đối với cách mạng/ quân sự

3.1.1. Đại tướng VNG là người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng hai đế quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (rcm tìm thông tin về đường lối, chính sách trong 1 số cuộc cách mạng nổi bật)

3.1.1.1. Kháng chiến chống Pháp, Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai

3.1.1.2. Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

3.1.1.3. Tham gia thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

3.1.1.4. tìm thêm 1 số chiến công nổi bật trong sự nghiệp cách mạng của ông nha

3.1.2. tìm hiểu cả những huy chương, vị trí, giải thưởng và cả nhiệm kỳ nhé

3.2. Đối với nền giáo dục Việt Nam

3.2.1. tham khảo ở đây và các nguồn khác nhé Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ngành Giáo dục Việt Nam

3.2.2. đối với nền giáo dục mk rcm liên hệ với tình hình học online trong thgian dịch bệnh bây h nhé

3.3. Là 1 nhà văn hóa lớn

3.3.1. Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực quân sự, Đại tướng còn là một trong những nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Đại tướng đã dành nhiều tâm sức cho việc viết hồi ký và lịch sử. Đồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là một Đại tướng lừng lẫy của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà trong các lĩnh vực khác, như giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử…, Đồng chí đều có nhiều đóng góp quan trọng, thực sự là con người tài - đức vẹn tròn, văn - võ song toàn. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng [4], Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển khoa học - kỹ thuật của đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà báo chính luận sắc sảo từ khi còn rất trẻ. Trên lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà tổng kết lịch sử hàng đầu của nền sử học đương đại Việt Nam. Trên lĩnh vực ngoại giao, Đồng chí cũng có những đóng góp rất quan trọng.

4. Một kỉ niệm đáng nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

4.1. Ông tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, mở lớp huấn luyện quân sự cho Việt Minh ở Cao Bằng. Trong thời gian này, Pháp tăng cường càn quét Việt Bắc, ai mang tài liệu Việt Minh sẽ bị bắn ngay. Võ Nguyên Giáp nhớ lại: trong thời gian này, ông thường mang theo một quả lựu đạn để nếu bị bắt thì sẽ cho nổ để vừa chết nhanh chóng vừa kéo theo được vài tên địch.(tìm thêm kỉ niệm nx nha)