проблемне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
проблемне навчання by Mind Map: проблемне навчання

1. проблемний виклад

1.1. частково-пошуковий

1.1.1. пошуковий

1.1.1.1. дослідницький

2. розвиває мислення, здібності учнів, їх творчі уміння

3. виховує творчу особистість, яка вміє ставити і вирішувати нестандартні ситуації

4. допомагає засвоїти знання, уміння, які самостійно здобуті в хобі активної пізнавальної діяльності

5. виховує самостійність, активність і креативність учнів

6. проблемна ситуація - пізнавальна ситуація, за якої учневі недостатньо наявних знань для виконання завдання

6.1. ситуація буває практична і теоретична