CHƯƠNG 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 5 by Mind Map: CHƯƠNG 5

1. TƯƠNG TÁC PHOTON VỚI VẬT CHẤT

1.1. COMPTON

1.1.1. va chạm e LỚP VỎ NGUYÊN TỬ

1.2. QUANG ĐIỆN

1.3. TẠO CẶP

1.3.1. TRƯỜNG HẠT NHÂN

1.3.2. tạo ra e và beta +, photon NL>1,02

2. TƯƠNG TÁC HẠT MANG ĐIỆN VỚI VẬT CHẤT

2.1. KÍCH THÍCH

2.1.1. e XUNG QUANH HẠT NHÂN

2.1.2. phát ra tia X

2.2. ION HOÁ

2.2.1. e LỚP NGOÀI NGUYÊN TỬ

2.2.2. phát ra tia X

2.3. BỨC XẠ HÃM

2.3.1. HẠT NHÂN

2.3.2. phát ra tia X

2.4. HUỶ CẶP

2.4.1. MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT

2.4.2. phát ra 2 tia X

3. TƯƠNG TÁC NEUTRON VỚI VẬT CHẤT

3.1. TÁN XẠ ĐÀN HỒI

3.2. TÁN XẠ KHÔNG ĐÀN HỒI

3.3. BẮT NEUTRON

4. LET

4.1. NL hạt mang điện truyền cho vật trên 1 đvtg

4.2. >3,5

4.2.1. proton

4.2.2. alpha

4.3. <= 3,5

4.3.1. photon

4.4. hiệu ứng trực tiếp

4.4.1. lớn (alpha, neutron)

4.5. hiệu ứng gián tiếp

4.5.1. thấp (tia X, gamma)

5. ƯU THẾ NHẤT TRONG GHI HÌNH

5.1. cấu trúc mô mềm

5.1.1. MRI

5.2. cấu trúc toàn thân

5.2.1. CT

5.3. chức năng

5.3.1. SPECT

5.4. vận tốc và hướng chuyển động của máu

5.4.1. DOPPLER

5.5. lập kế hoạch và tính liều xạ trị

5.5.1. CT

5.6. chức năng và chuyển hoá phân tử

5.6.1. PET

5.7. mật độ khoảng xương

5.7.1. SIÊU ÂM