THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG by Mind Map: THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

1. Lịch sử phát triển

2. Nguồn gốc

3. Khái niệm Thực phẩm chức năng

4. TPCN type

4.1. Thực phẩm Truyền thống

4.2. Thực phẩm tăng cường vi chất

4.3. Thực phẩm chức năng

5. Thực phẩm là gì?

5.1. Chất dinh dưỡng đa lượng

5.2. Chất dinh dưỡng vi lượng

6. Thực phẩm chức năng và Thực phẩm truyền thống

6.1. Nguồn gốc:

6.2. Chế biến:

6.3. Năng lượng:

6.4. Tác dụng:

7. Thực phẩm chức năng và Thuốc

7.1. TPCN: là sản phẩm hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể....

7.2. Thuốc: là chất nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chuẩn đoán bệnh,..

8. Tác dụng của TPCN:

8.1. Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ