Kể về gia đình

Kể về gia đình lớp 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kể về gia đình by Mind Map: Kể về gia đình

1. Số lượng thành viên

2. Đặc điểm của từng thành viên

2.1. Tên

2.2. Tuổi

2.3. Nghề nghiệp

2.4. Nơi làm việc

2.5. Đặc điểm nổi bật

2.5.1. tính cách

2.5.2. hình dáng

3. Tình cảm

3.1. Của em với gia đình

3.2. Của mọi người trong gia đình đối với em