Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GROUP ASSIGNMENT by Mind Map: GROUP ASSIGNMENT

1. Lấy data có sẵn

1.1. Tiết kiệm thời gian

1.2. Đáng tin cậy hơn

1.3. Có độ trễ và không có sẵn dữ liệu cho các vấn đề hot, mang tính thời sự

1.4. Đối tượng: Các hoạch định, chính sách dài hạn

2. Tạo form khảo sát

2.1. Dành cho các vấn đề hot ->phạm vi hẹp, mang hơi hướng cá nhân hóa

2.2. Tạo càng sớm càng tốt để cô hỗ trợ phân tích

2.2.1. Đảm bảo hoàn thành trước 2 tiêu chí TRONG TUẦN NÀY và TUẦN SAU

2.2.1.1. 1/ Thu được khoảng 300 form

2.2.1.2. 2/ Tổng hợp lại (Thêm ảnh minh họa)

2.2.2. Chọn topic-> Tìm cơ sở lý thuyết (mô hình lý thuyết)-> XĐ dữ liệu (các biến cần lấy dữ liệu)-> Lập bảng câu hỏi-> Khảo sát

2.3. Các mốc thời gian cần lưu ý

2.3.1. Thời gian bắt đầu : T2 tuần sau (4/10) sẽ học Thống kê mô tả (Mô tả dữ liệu mẫu)

2.3.2. Tuần thứ 8 trở đi: Chạy phần mềm phân tích nhiều

2.4. Một số lưu ý khác

2.4.1. Nhóm nào cũng phải làm trên bộ dữ liệu cô giao, sau đó tự thiết kế phân tích cho dữ liệu của nhóm (theo các gợi ý hàng tuần của cô)

2.4.2. Cô sẽ cung cấp cho mỗi nhóm 1 bộ dữ liệu làm mẫu theo yêu cầu mỗi tuần của cô (xem như làm nháp và thực hành phần mềm). Khi các em có dữ liệu cứ dựa vào đó mà làm thôi.

3. *Timeline tạo form

3.1. XĐ chủ đề

3.1.1. Cả nhóm

3.1.1.1. DL: Tuần này

3.2. Tìm cơ sở lý thuyết

3.3. *Chọn ra các biến (cần cô xác nhận số lượng)

3.3.1. Mỗi người 3 biến

3.3.1.1. DL: Tối T7

3.4. Lập form

3.4.1. ???

3.4.1.1. Sáng CN

3.5. Gửi form qua mail

3.5.1. ???

3.5.1.1. Chiều tối CN

3.6. Đợi đủ 300 forms