Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận by Mind Map: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

1. Ý nghĩa trong văn học và đời sống

2. Đánh giá

3. PHÂN TÍCH ĐỀ

3.1. Khái niệm

3.1.1. Là thao tác đầu tiên

3.1.2. Thao tác quan trọng

3.1.3. Đề làm bài văn nghị luận

3.2. Các bước tiến hành

3.2.1. Đọc kĩ đề, tìm từ khóa

3.2.2. Xác định nội dung, hình thức

3.2.3. Xác định phạm vi tài liệu

4. LẬP DÀN Ý

4.1. Không sót ý quan trọng

4.2. Mục đích

4.2.1. Bố cục chặt chẽ

4.2.2. Logic

4.3. Các bước tiến hành

4.3.1. Xác lập luận điểm

4.3.2. Xác lập luận cứ

4.3.3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ

4.3.3.1. Mở bài

4.3.3.1.1. Giới thiệu vấn đề

4.3.3.1.2. Định hướng khai triển vấn đề

4.3.3.1.3. Trích dẫn nguyên văn ý kiến

4.3.3.2. Thân bài

4.3.3.2.1. Giải thích

4.3.3.2.2. Bàn luận

4.3.3.3. Tóm lược nội dung đã trình bày

4.3.3.4. Kết bài

4.3.3.4.1. Cảm xúc bản thân