Quy trình làm việc 168Express

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy trình làm việc 168Express by Mind Map: Quy trình làm việc 168Express

1. 0. Trong driver 168Express => Thông tin đặt hàng => Tạo folder theo cấu trúc: Khóa học - Tên - Niên khóa

1.1. Ví dụ: GSS - Vinh Nguyễn - K0

1.1.1. Vào Folder "File mẫu". Tạo bản sao file mẫu

1.1.1.1. Link file mẫu:

1.1.1.1.1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIZ-3bL3PYw81z78p9yHj112qvn-RuXQCz1l0BFVHVw/edit?usp=sharing

1.1.2. Di chuyển file mẫu (bản sao) đến Folder của khách hàng. Đổi tên file theo cấu trúc: Tên khách + SĐT

1.1.2.1. Ví dụ: Vinh Nguyễn - 0918381998

1.1.2.1.1. (*1)

1.1.3. Điền thông tin khách hàng ở bên trong file

1.1.4. Gửi cho khách file quy trình làm việc của 168Express

1.1.4.1. https://docs.google.com/document/d/1Bt-QTwQhQ_h6ji4FgFqB5_WTp6BdqrDRv3-9a7l0BO0/edit?usp=sharing

1.1.5. Danh mục hàng cấm:

1.1.5.1. https://docs.google.com/document/d/1T-5DGQ5s0YAx3YLmdlfF1g96CF427P_N0goOz7Nf9E8/edit?usp=sharing

2. 1. Đặt hàng

2.1. Tiếp nhận thông tin của khách hàng

2.1.1. Trường hợp 1: khách tự mua hàng

2.1.1.1. Gửi cho khách thông tin kho TQ bên mình

2.1.1.2. Yêu cầu khách sau khi shop TQ phát hàng, cung cấp cho mình những thông tin sau: - Mã vận đơn - Tên sản phẩm (nếu có nhiều sản phẩm khác nhau thì phải liệt kê đầy đủ) - Số lượng từng sản phẩm - Hình ảnh từng sản phẩm

2.1.1.2.1. Sau này sẽ có file để khách tự điền

2.1.2. Trường hợp 2: Khách nhờ mình mua hộ

2.1.2.1. Gửi cho khách file điền thông tin sản phẩm (khách được cấp quyền "người chỉnh sửa"

2.1.2.2. Mình dựa theo file trên và điền thông tin khách vào file (*1) Bảng tính "FILE ĐẶT HÀNG HỘ"

2.1.2.2.1. Cắp quyền "chỉ xem" cho khách để khách chốt

3. 2. Sau đặt hàng

3.1. Hàng ngày kiểm tra mã vận đơn để cập nhập trạng thái trong file

3.1.1. Mã vận đơn được điền trong file (*1) Bảng tính "FILE ĐẶT HÀNG HỘ"

3.1.1.1. Trạng thái đã đặt hàng nhưng 1 ngày chưa thấy sang trạng thái đang vận chuyển

3.1.1.1.1. Kiểm tra mã vận đơn

3.1.1.2. Trạng thái đang vận chuyển

3.1.1.2.1. Nhập dữ liệu lên trang web kho TQ

3.1.1.3. Trạng thái đã về kho

3.1.1.3.1. Nhắn tin báo khách

3.1.2. Cách xem mã vận đơn

3.1.2.1. vào trang: https://www.baidu.com/

3.1.2.2. Dán mã vận đơn vào và bấm OK

4. 3. Khi khách có đơn

4.1. Hỏi khách

4.1.1. Sản phẩm đó đã đăng lên Shopee Global chưa

4.1.1.1. Chưa

4.1.1.1.1. Yêu cầu khách đăng

4.1.1.2. Rồi

4.1.1.2.1. Hỏi khách đã nhập sản phẩm về kho TQ của mình chưa