Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Circulaire Economie 14 december 2012 by Mind Map: Circulaire Economie
14 december 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Circulaire Economie 14 december 2012

Niet hébben, maar kunnen gebruiken heeft de toekomst. Waar liggen de kansen? Hoe helpen we de maakindustrie bij het werken aan hergebruikwaarde? Hoe gaan we consumenten leren dat minder méér is? We moeten stoppen met graven in de aarde.Het is tijd de rug te rechten, de armen te strekken richting de zon en te (be)grijpen wat er aan ideeën in de lucht hangt, om het slimmer en beter te gaan doen.   (Vrij naar Herman Wijffels) Wij halen duurzaam ondernemer Bas Luiting naar Arnhem, die ons gaat meenemen in wat hij verstaat onder de Circulaire Economie en wat het Jeugdjournaal voor hem betekent. Samen met zijn Rijnlandse maatje Erick Wuestman is hij vastbesloten een frisse wind door verduurzamend Nederland op gang te brengen, op basis van de circulaire gedachte. De 14e december doen zij een beroep op ons als Rijnlands netwerk om hun intentie kracht bij te zetten, hen te helpen het begrip Circulaire Economie bij ondernemers en gebruikers op de kaart (en tussen de oren) te krijgen en te zorgen dat er weer muziek zit in de dingen waar we ooit trots op waren. Locatie: Hogeschool Arnhem Nijmegen. ( HAN Arnhem Ruitenberglaan 31, 3e verdieping) Inloop 13.30 uur. Start 14.00 uur, afloop ong. 17.00 uur. Uw gastheren: Team Oost. Peter Roemaat, Mark Veldpape, Peter Orsel en Erick Wuestman En de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Expertisecentrum Economie & Management

handleiding

takken openklappen

link

notes

attachement

welkom

Rob Westerdijk / HAN

Peter Orsel

creatief ondernemen

Bas Luiting

presentatie

notities

verleden: kabels en stekkerdozen

nu:, creatief denker, circulair economist

wat doe ik met een versleten piano, = cradle to cradle!, ombouwen en meenemen, product van 125 jaar oud 2e leven gegeven

bedenken, kabelgoten, van bioplastic, stroombox, 3D printen, Ultimaker (bouwpakket), groene stroom op vergadertafel, aardappel afval -> grondstof-> gebruik -> compost, stroomblikjes, promo, met afval iets nieuws gemaakt

van 7 -> 9 miljard mensen, grondstoffen weggooien - of ...?, oppassen ...

... oppassen, LED-verlichting, over 10 jaar geen grondstoffen meer, bij de Chinezen?, in USA is al een opvolger!

circulaire economie, zuinig op grondstoffen, -> cradle to cradle gebouw: alles nieuw ..., ophalen en in Rusland verkopen, of naar het onderwijs brengen en verhuren

lease economie, ook Brussel gaat zuinigheid ontdekken, link VK-artikel, waarom eigenaar zijn?, prestaties betalen, van lineaire economie naar circulaire economie, bureaustoelen lenen voor 0,33 per dag -> betalen voor zituren, wasmachine betalen per wasbeurt, kost wel even overgang naar anders denken, van kabelgoten later rollators maken, gemeentehuis Brummen: grondstof lenen ..., glas, hout, stenen, ..., wanneer gaat laptopfabrikant nadenken, gronstoffen in keukenkastje ..., auto-accu blijft eigendom van Renault

circulaire economie begint bij, u, mij

naar een circulaire economie - lessen uit de ecologie

Reinoud Kleijberg

ecoloog

geen verstand van economie ...

Arcadis

presentatie

notities

ecologie <-> economie, huishoudkunde <-> huishoudleer

ging in 60-er jaren voor over geld, sparen, later, vakantie, ...

wat is geld, briefje van 200 miljard maakt niet rijk ..., doorgroeien stopt ergens, algengroei leidt tot ondergang systeem

ecologielessen, het gaat al 4 miljard jaar goed, in de natuur is niets wat lijkt op geld, enorme veerkracht, oneindige groei bestaat niet, bomen, dierenpopulatie wordt afgetopt, natuurlijk proces, in de natuur gaat niets verloren, afval bestaat niet, alles wordt hergebruikt, alle energie komt van de zon, watercyclus, eb en vloed, autobrandstof, oneindige variatie, vermogen tot aanpassen, stofje op -> andere oplossing

gaan naar verandering, geen geld naar de natuur ...? - verandert, bedrijven beseffen meer dat natuur van belang is, afval =, voedingstof, grondstof, van eenrichtingverkeer naar circulaire omgang, ecosysteemdiensten, belangstelling neemt toe, recreatie, schoon water, voedsel, schone energie, gezondheid, verstuivingsprocessen, geld speel grote rol - 20-70 biljoen dollar, wel nemen van natuur, maar niet teruggeven misschien niet zo verstandig ..., bedrijven stellen meer eisen aan elkaar, banken

Value Engineering 2.0

Erick Wuestman

ideeen genoeg

mag spetteren

DeLimes, minder planning & control

Value Engineering

presentatie

artikel 'Tijd voor Turkoois?' (Spiral Dynamics)

notities

vragen, circulaire economie op netvlies, verhouding tot duurzaamheid, beinvloeden gedag, open deur of ...?

VAXA dashboard, paspoort met stoplichten, vervolg is de rotonde, zonder verkeersregels is ultieme doel ..., ook maximum aan planning & control, DeLimes, Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen

ontwikkeling in notedop, gedragsverandering, wel grip op zaken maardan ruimte voor professional, betekenisvol bezig zijn, artikel 'Tijd voor turkoois'?

zoeken naar nieuwe oplossingen, vanuit andere mindset, maar veel gebeurt nog vanuit oude gedragspatronen, terwijl we nieuwe dingen roepen ...

circulaire economie, voortdurend bruggen bouwen tussen verleden en nieuw, voorbeeld 'bring your own device' wordt niet overal geaccepteerd ..., sinds zaterdag Twitteraccount, begrip 'eigendom' is achterhaald, manier van denken is eigenlijk heel logisch, wasmachines gemakkelijk weer kunnen demonteren -> vakmanschap

ga met verschillende disciplines bij elkaar zitten!

vraag vaak genoeg WAAROM?, wel circulair ...

groepen

thema: hoe als mens verbonden met natuur?

Peter Orsel

notities, denk groot en doe klein, bewustwording groeit, eigen huis, buurt, goed gedrag belonen, 'ik doe het goed', streven naar gesloten kringlopen, grondstoffen worden schaars, oud papier -> China, China hamstert grondstoffen, China denkt 20 jaar vooruit, jong geleerd oud gedaan, school gebaseerd op oude managementprincipes, natuur heeft altijd betere oplossingen, complexe systemen (bv. gebouw) gebaseerd op mierenhoopprincipe, toepassing in luchtcirculatieprincipe, maar mensen moeten zich ook als mieren gedragen ..., iedere mier heeft slechts een taak ..., wij zijn natuur!, verschuiven van bezit naar beschikbaarheid, bezitten of over beschikken?, wij hechten aan bezit ..., buiten de box denken doen we op de hei en iet in ins kantoorgebouw, leren, ouderen jongeren, ook jongeren van ouderen

thema: mensgedrag & vakmanschap

Mark Veldpape

notities, 20 man en 40 meningen, waarom samenwerken?, hoe samenwerken?, contextbeinvloeding, context heeft veel invloed op gedrag, dus context beinvloeden om gedragsverandering te bewerkstelligen, waarde toevoegen, tevredenheid in samenwerking, van belang voor samenwerking, kan ook bedreiging zijn ..., overheids'wensen' - geld, sociale waarde toevoegen <-> oude cultuur, win-win creeren, wanneer 1 wint is er ook een verliezer, hoe dan wel?, van of-of denken naar en-en denken, Post-it's, overvloed delen, samenwerken, aandacht richten, gemeenschappelijke opbrengst creëren, ethisch beïnvloeden, tevreden zijn, kwaliteit, leveren, zichtbaar maken, in de tijd, goed gevoel, management afschaffen, afhankelijk samenwerken, flexibiliteit in denken, verdienmodel aanpassen, bewust ont-wikkelen, eigendom elimineren, zichtbaar maken verspilling, niet schadelijke door welke ander dan ook, concrete duurzame activiteiten laten zien, waarom maatschappelijke waarde toevoegen, professionele grenzen bewaken, doel stellen door jezelf te verplichten hierover na te denken, behulpzaamheid, dienstverlening bieden, missie / resultaat is de baas, voorbeeld zijn, credo: optimaliseren, 'wat je wilt' belonen, ethisch = voor allen, vakmanschap, mensen, samenwerking, doen waar je goed in bent, initiatief nemen, het moet iets (maatschappelijks) opleveren, verantwoordelijkheid nemen, belangen loslaten, samenwerking zoeken, iets willen betekenen

thema: hoe die knop om te zetten rond maatschappelijke ontwikkeling

Peter Roemaat

notities, bottleneck is geld, waarom iedereen een grasmachine, hoe als wijk zonnepanelen op het dak van de buren (= Intratuin) -> gemeente doet moeilijk (oud gedrag), we zetten er toch weer geld tussen ..., vakmanschap voor niets aanbieden, heb 1/2 dag per week beschikbaar, gratis marktplaats, Post-it's, overvloed / beginnen, dienstenbank, netwerkbank, geven waar je zelf van overstroomt, zoeken naar van 'alles' op 'mijn zolder', geef / geven, zeuren bij een beddenwinkel (hoe leveren zijn circulair bed), verantwoordelijkheid nemen, twiiteren 'wat heb je over', bewustzijn losmaken bij mezelf en anderen, ik ga VP groot maken, VP is designproducten van dead stock, nieuwe economieën ontwikkelen, zoeken hoe ik deel kan zijn van circulaire groep in mijn, vak, werk, regio, mensen / org's gratis energie-/besparingsadvies geven, logica / creativiteit / doen / ruilen, regisseur eigen leven + geven, congruent zijn, omgeving meenemen, kennis = onderwijs, leidt jongeren en laat je inspireren door 'kinderlogica', ..., publiceren, vertellen, vraag en aanbod verbinden, revitaliseren vastgoed, creatieve oplossingen voor oude en nieuwe problemen verzinnen, verantwoordelijk zijn, aandacht schenken, ..., collectief gebruiken, zelf maken, dichtbij, energie geven, burennetwerk opzetten, groene deals sluiten, zelf angst loslaten, mezelf als vrijwillig facilitator aanbieden in stakeholdersveldje m.b.t. doelgroepers bij gemeente, systemen ontmantelen, integrale arrangementen voor jongeren met afstand tot, geld is middel i.p.v. doel, elkaar tips geven om zelf te doen, ..., doen, bloggen, verbinden, Rijnlandse waarden -> menselijke maat, samen, eten, fietsen, schilderen, bewustwording/kennis is niet genoeg, zwermmotor vanuit jezelf, grensoverleggend organiseren, ruilhandel, potentie inbrengen uit eigen vermogen, elkaar in cirkels diensten bewijzen, waarde, verbreding, vermeerdering, overheid weet niet te ontvangen, bang om geen geld te hebben, we worden gevoed angst te hebben, moed en lef hebben / levenshouding, maatschappelijke waarde gaan herkennen, ..., willen, kunnen, durven, doen, oude patronen zitten in de weg, volledig jezelf zijn!, Mittel und Mass, waarde zien in verhoudingen, onzekerheid reduceren, criteria herdefiniëren

interessante links

Herman Wijffels @ Lowlands University 2012

Circulaire Economie op LinkedIn

DeLimes

RijnlandBlog

HAN Hogeschool

Clean Tech Factory

Ultimaker

Arcadis

VAXA / DeLimes

CreaMatics

CrowdMapping

Hans Terhurne

CreaMatics