Контроль у навчанні іноземної мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Контроль у навчанні іноземної мови by Mind Map: Контроль у навчанні іноземної мови

1. Цілі контролю

1.1. забезпечити вчителеві можливість отримати інформацію про результати роботи групи учнів у цілому і кожного учня окремо, а також про результати своєї роботи

1.2. допомогти учням підвищити свою мотивацію вивчення ІМіК, зважаючи на те, що контроль свідчить про успіхи або невдачі в роботі; вчитися більш старанно, вносити корективи у свою навчальну діяльність з оволодіння ІКК.

2. Функції контролю

2.1. зворотного зв’язку або діагностична функція

2.2. коригуюча

2.3. оцінююча

2.4. навчальна

2.5. управлінська

2.6. розвивальна

3. Види контролю

3.1. Попередній контроль

3.2. Поточний контроль

3.3. Тематичний (рубіжний) контроль

3.4. Семестровий контроь

3.5. Річний контроль

3.6. Підсумковий контроль (підсумкова державна атестація)

4. Види оцінювання

4.1. Поточне

4.2. Тематичне

4.3. Семестрове

4.4. Річне

4.5. Підсумкове

5. Вимоги до контролю

5.1. Цілеспрямованість

5.2. Репрезентативність

5.3. Об’єктивність

5.4. Систематичність (регулярність)

5.5. Диференційованість

6. Засоби контролю

6.1. Роздавальний матеріал

6.2. Фонограми

6.3. Відеограми

6.4. Відеофонограми

6.5. Мовний портфель (мовне портфоліо)

6.6. Тестовий контроль

7. Форми контролю

7.1. Індивідуальний контроль

7.2. Фронтальний контроль

7.3. Груповий контроль

7.4. Письмовий контроль

7.5. Усний контроль