Sosiaalinen media opetuksessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sosiaalinen media opetuksessa by Mind Map: Sosiaalinen media opetuksessa

1. 3. VIDEOT OPETUKSESSA

1.1. työkoneen käyttö

1.1.1. käyttöohje

1.1.2. toimintaperiaate

1.1.3. puhdistaminen ja huolto, ongelmat

1.2. koneajokortin suorittaminen

1.3. työturvallisuus (esim. suojaimien käyttö)

1.4. huono/hyvä asiakaspalvelu (esimerkkejä)

1.4.1. esitettyjä asiakaspalvelutilanteita

1.5. vuorovaikutustyylit (työyhteisössä ja asiakaskohteissa)

1.6. kirjalliset luvat

1.6.1. opiskelijoilta

1.6.2. työpaikan edustajilta

1.6.3. opettajilta/kouluttajilta

1.6.4. ketkä suostuu kuvattaviksi

1.7. kuvausluvat myös työpaikoilla

1.8. mainonta, tuotesijoittelu

1.9. arvioijien ohjaus videoina (ks. ruotsinkielinen malli Optima -oppilaitos)

1.10. aika- ja raharesurssi

1.10.1. mistä rahoitus? OPH?

2. 1. KILTAKOULU MALLIN OPPIMISYMPÄRISTÖ (tähtimalli)

2.1. Voisimme soveltaa

2.1.1. Materiaalipankki

2.1.1.1. Aineistot tiimeittäin

2.1.1.1.1. Blogit

2.1.1.1.2. Näytöt

2.1.1.1.3. Projektit

2.1.1.2. Atto-aineet

2.1.2. Tiedottaminen

2.2. Huomioitavaa

2.2.1. Some-expertti luo pohjat

3. 2. BLOGIT OPETUKSESSA

3.1. Opettajan ohjausblogi

3.1.1. Viikkotehtävien anto, palautteen antaminen, oppimisprosessin näkyväksi tekeminen

3.2. Opiskelijan oma blogi

3.2.1. Portfolio, oppimispäiväkirja, oman kehittymisen seuraaminen

3.3. Ryhmäblogi

3.3.1. Ryhmäprosessin tukeminen, tiedon jakaminen, yhteisöllinen oppiminen

4. 5. PLE / PORTFOLIO

4.1. VOIMME SOVELTAA

4.1.1. Ryhmäyttäminen,

4.1.2. Opetuksessa

4.1.3. Vertaistuki

4.1.4. Ohjaus - opimisen eteneminen

4.1.5. Kuvaukset ja linkit, yhteisen tiedon rakentaminen

4.1.6. Oppimisympäristöjen linkittyminen

4.2. HUOMIOITAVAA

4.2.1. Portfolio oppimisesta mahdollinen

4.2.2. Tietosuoja sote alalla - esim työssäoppimisen portfoliot ei ole mahdollisia

5. 4. KEIKKAILUEXTRAN TOIMINTAMALLI (OPISKELIJAT VALITSEVAT HALUAMANSA VÄLINEET)

5.1. VOIMME SOVELTAA

5.1.1. Työssä oppimisessa

5.1.1.1. Tavoitteet

5.1.1.2. Seuranta

5.1.2. oppimispäiväkirja

5.1.2.1. ajatukset lähipäivästä

5.1.2.2. luettujen kirjojen keskeiset asiat

5.2. opiskelija voi saada omaan työympäristöön käyttökelpoisia työkaluja

5.2.1. perehdyttäminen

5.2.2. prosessit

5.3. HUOMIOITAVAA

5.3.1. ei opettajan johdolla, vaan opiskelija itse päättää

5.3.1.1. mitä jakaa

5.3.1.2. mitä välineitä haluaa käyttää

5.3.2. opettajan on tiedettävä välineiden perustoiminta ja rajoitteet

5.3.2.1. edellyttää opiskelijoilta halua/ kiinnostusta itse perehtyä ja oppia käyttämään

5.3.2.2. opettaja ei ole TVT-tuki