Dynamiske og eksistentielle perspektiver på ledelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dynamiske og eksistentielle perspektiver på ledelse by Mind Map: Dynamiske og eksistentielle perspektiver på ledelse

1. Kaptitel 10: Eksistentialisme og Lederskab

1.1. Kastedhed

1.1.1. Den eksistens man kastes ind i men ikke har nogen mulighed for at påvirke

1.1.2. Gruppe 1: Man kan både være fanget i en situation, ogi en meget centralt styret org.

1.2. Frihed

1.2.1. Gruppe 1: Man kan også få for meget frihed

1.2.2. 4 Den der ikke træffer valget er ufri - Kirkegaard

1.2.3. Gruppe 1: For meget frihed kan avle angst

1.2.4. Muligheden for selv atræffe valg og dermed også fravælge

1.2.5. Gruppe 1: Hvad vælger du at gøre med din frihed ?

1.3. Angst

1.3.1. Gruppe 1: For meget frihed kan avle angst

1.4. Forbundehed

1.4.1. Gruppe 1: Vi kan ikke adskille os fra omverdenen (personlig vs. "den anden/de andre")

2. Kapitel 7: Ledelse og gruppens psykologi

2.1. Gruppe 1

2.2. 1. Roller: Gruppe vs. Invivid og erfaringerne de hver især medbringer De første grupper man deltager i påvirker mest og er med til at bestemme hvordan du agerer i andre grupper

2.3. 2. Bevidste vs. ubevidste processer Det ubevidste fylder meget og påvirker mange af de ting vi foretager os og vores relationer

2.4. 3. Over og under overfladen

2.5. 4. Normalitet og afvigelse fra en særlig rolle

2.6. 5. Netværket, gruppen, individet

2.7. 6. 4 Synvinkler - Gruppen som en samling individer (s. 145) - Gruppen som et relationelt netværk (s. 148) - Gruppen som opgaveløser (s. 150) - Gruppen som helhed (s. 151)

2.8. 4 Bevidste og ubevidste psykologiske processer

2.8.1. Det målrationelle felt

2.8.2. Det psykodynamiske felt

2.8.3. 4 Synsvinkler

2.8.3.1. En samling individer

2.8.3.2. relationelt netværk

2.8.3.3. Som opgaveløser

2.8.3.4. Som helhed

2.9. Rollen er spændingsfeltet imellem individets og organisationens måk og opgaver - Rollen skal findes, tages og skabes

3. Kapitel 11: Ledelse og autoritet

3.1. 1. Rolle og personbaseret autoritet - Autoritet kan komme oppefra, nedefra og indefra

3.2. 2. Autoritet vs. autoritær - hvor langt kan man gå ud over sine beføjelser

3.3. 3. Det personlige lederskab - Investere mere person og mindre rolle - træde ud af den formelle rolle. Eks. ved at dele bekymringer med medarbejdere

3.4. 4.

3.5. Gruppe 1 Person og rolle - Rollen er forbindelsesled mellem personen og organisationen. Uden rolle ville lederen ikke vide, hvordan denne skulle agere i org

3.6. Hvis man har et stort personligt lederskab - skal man hele tiden spørger om lov til at lede/bekræfte sit lederskab