At lede i praksis 2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
At lede i praksis 2013 by Mind Map: At lede i praksis 2013

1. Rolle & identitet

1.1. Krantz & Maltz

1.1.1. Give og tagen rolle

1.2. DeRue & Ashford

1.2.1. Leder- og følgeridentitet

1.2.2. Claim & grant

1.3. Helth

1.3.1. Selvskabt ledelse

1.3.2. Den relationsskabte organisation

1.3.2.1. Sårbarhed

1.3.3. Gruppens psykologi

1.3.3.1. Giver roller

1.3.3.2. Skaber forudsætninger for rolle og identitet

1.4. Meindl

1.4.1. Romance of leadership

1.4.1.1. Følgere skaber ledelseseffekter

2. Orientering og ressourcer

2.1. Reflektion

2.1.1. Western

2.1.1.1. Kritisk reflektion

2.1.1.1.1. Skabe handlerum

2.1.2. Helth

2.1.2.1. Relfeksiv ledelse

2.1.2.1.1. 1. og 2. ordens reflektion

2.2. Kreative ressourcer

2.2.1. Helth

2.2.1.1. Filosofiske perspektiver

2.2.1.1.1. At lære at se

2.2.1.2. Eksistentialisme

2.2.2. Pye

2.2.2.1. Sensemaking

2.2.2.2. At give eksempel i handling

3. Ledelsesadfærd og påvirkning

3.1. Yukl

3.1.1. Task

3.1.2. Relational

3.1.3. Change

3.1.4. External

3.2. Helth

3.2.1. Autoritet

3.2.1.1. Oppefra

3.2.1.2. Nedefra

3.2.1.3. Indefra

3.3. Vine et al

3.3.1. Konkret interaktion

4. Shared leadership - at mobilisere andre

4.1. Western

4.1.1. Eco-leadership

4.1.2. Demokrati

4.2. At decentrere lederen - lederskab som en delt proces

4.2.1. Fletcher & Käufer

4.2.1.1. Bohms dialog

4.2.2. Helth

4.2.2.1. Fremtidsparat lederskab

4.3. At skabe forudsætninger for andre

4.3.1. Helth

4.3.1.1. Værdier

4.3.1.2. Coaching

4.3.1.3. HRM

4.3.1.3.1. Personaleledelse