HD-O

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HD-O by Mind Map: HD-O

1. 1. modul

1.1. Udnytte IT-værktøjer: fælles forelæsninger før ws - mere fokus på øvelser under selve ws

1.2. Mere fælles materiale (inkl. skabeloner til oplæg): udnytte stordriftsfordele - undervisningsmetoder, cases, øvelser/spørgsmål

1.3. Arbejde på helheden i modulet (grundpakken): rød tråd, progression mellem ws.

1.4. Fokus på fastholdelse

1.5. Balance mellem teoretisk/analytisk og praksisorienteret undervisning/forløb

1.6. Revisit pensum: for meget overlap og tilfældigheder som det er nu, for store udsving i niveau

1.7. Analyseundervisning?

1.8. Yderligere skærpelse af pakken for hjemmeopgaver

1.9. Learn diskussionerne

1.10. Fælles holdning til videnskabsteori på tværs af holdene?

1.11. Frihed vs. standard?

2. 2. modul

2.1. Se også 1. modul

2.2. Metode: udvikling af nye undervisningsmaterialer?

3. 3. modul

3.1. Strategi

3.2. Organisationsudvikling

3.2.1. Bemandingsplan - fastholdelse på modul eller følger holdet ?

3.2.2. Pensum: der skal være link til modul 1 & 1. Kernen skal være genkendelig fra et modul til næste.

3.2.3. Pensum: flere tekster med fokus på innovation og forandringsprocesser. Fylder pt. for lidt og de studende har oprindeligt valgt toning. Risiko for bristede forventninger.

3.2.4. Mere fokus på holdets toning og relevans i pensum og undervisning. Klart link.

3.3. Virksomhedskommunikation

3.4. HRM

4. 5. modul