Інформатика 5 клас

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформатика 5 клас by Mind Map: Інформатика 5 клас

1. 1 семестр

1.1. Інформація та повідомлення. Основи роботи з ПК. Карти знань (4 год.)

1.1.1. Інформація і повідомлення

1.1.2. Способи подання повідомлень

1.1.3. Пристрої для підтримки інформаційних процесів

1.1.4. Дані та пристрої для роботи з ними

1.1.5. Карти знань

1.2. Цифрові мережеві технології. Опрацювання текстових документів (6 год)

1.2.1. Комп'ютерні мережі

1.2.2. Сервіси Інтернет

1.2.3. Google-сервіси

1.2.4. Текстові редактори

1.3. Комп'ютерна графіка

1.3.1. Створення зображень

1.3.1.1. Панель інструментів

1.3.1.2. Геометричні фігури

1.3.1.3. Інструмент "Крива лінія"

1.3.1.4. Робота з палітрою

1.3.1.5. Текст в графічному редакторі

1.3.2. Редагування зображень

1.3.2.1. Виділення фрагментів

1.3.2.2. Копіювання

1.3.2.3. Трансформація

1.3.2.4. Збереження зображення

1.3.2.5. Створення колажів

2. 2 семестр

2.1. Алгоритмізація та програмування

2.2. Робота над проектом