Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pēdējās partijas "Loģiski politiskais traktāts" by Mind Map: Pēdējās partijas
"Loģiski politiskais
traktāts"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pēdējās partijas "Loģiski politiskais traktāts"

1. mūsu iemesli

1.1. tracina notiekošais

1.1.1. šobrīd politika nav ideoloģiska sacensība

1.2. tas notiek ar mums

politiķi, populisms, savienoto trauku princips

sabiedrības reakcija, ārēja emigrācija, iekšēja emigrācija - apātija

1.3. nevar turpināt to, kas notiek

bērnu veselības jomā

izglītībā un zinātnē

radošajās industrijās

1.4. nevardarbīga pretošanās

mūsu vienīgā izeja

mēs dibinām partiju

1.5. diskusija svarīgāka par vietām Saeimā

1.6. provocējam domāt par būtisko

1.7. valsts finansējumu ziedosim Bērnu slimnīcai

1.8. esam neatkarīgi no naudas

2. politikas principi

3. orientācija uz cilvēku

4. izglītība

5. Uzņēmējdarbības vide

6. MK reforma

7. Kultūra

8. Informācijas tehnoloģijas

9. Ceļi

10. Cilvēki ar īpašām vajadzībām

11. cilvēka brīva izvēle

12. nodokļu sistēma