Pēdējās partijas "Loģiski politiskais traktāts"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pēdējās partijas "Loģiski politiskais traktāts" by Mind Map: Pēdējās partijas "Loģiski politiskais traktāts"

1. 1. mūsu iemesli

1.1. 1.1. tracina notiekošais

1.1.1. 1.1.1. šobrīd politika nav ideoloģiska sacensība

1.2. 1.2. tas notiek ar mums

1.2.1. politiķi

1.2.1.1. populisms

1.2.1.2. savienoto trauku princips

1.2.2. sabiedrības reakcija

1.2.2.1. ārēja emigrācija

1.2.2.2. iekšēja emigrācija - apātija

1.3. 1.3. nevar turpināt to, kas notiek

1.3.1. bērnu veselības jomā

1.3.2. izglītībā un zinātnē

1.3.3. radošajās industrijās

1.4. 1.4. nevardarbīga pretošanās

1.4.1. mūsu vienīgā izeja

1.4.2. mēs dibinām partiju

1.5. 1.5. diskusija svarīgāka par vietām Saeimā

1.6. 1.6. provocējam domāt par būtisko

1.7. 1.7. valsts finansējumu ziedosim Bērnu slimnīcai

1.8. 1.8. esam neatkarīgi no naudas

2. 2. politikas principi

3. 3. orientācija uz cilvēku

4. 4. izglītība

5. 5. Uzņēmējdarbības vide

6. 6. MK reforma

7. 7. Kultūra

8. 8. Informācijas tehnoloģijas

9. 9. Ceļi

10. 10. Cilvēki ar īpašām vajadzībām

11. 11. cilvēka brīva izvēle

12. 12. nodokļu sistēma