Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

4. izglītība by Mind Map: 4. izglītība
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

4. izglītība

zinātne

4.17. valsts atbalsta starptautisku zinātnieku iesaisti

4.3. pētījumi ar starptautisku partneru piesaisti

4.18. personāla kontroles kritēriji

augstākā izglītība

4.4. izglītība ir eksporta prece

4.12. augstskolu stipendijas

4.13. studentu ģimenēm īpašas stipendijas

4.14. pārkvalificēšanās stipendijas

4.16. starptautiski konkursi uz akadēmiskā personāla štata vietām

4.19. daļa no aizsardzības budžeta tiek novirzīta AI un zinātnei

4.20. Universitāšu materiāli ir pieejami internetā

skolas

4.5. skolas pašas izvēlas mācību metodes

4.11. adekvāta skolēnu slodze

4.7. no 1. klases māca krievu un angļu valodu

4.8. vidējai izglītībai reāli ir bezmaksas

4.9. ir interešu izglītība

4.6. Sākumskolā un pamatskolā māca metodes, nevis faktus

vispārīgi

4.2. izglītības budžets ir palielināts

4.10. tiek izdalīts valsts finansējums

4.15. valsts finansē tālākmācību

4.1 mērķis - izglītoti un prasmīgi iedzīvotāji

Ierosinājumi

KO & AP 16.08.2010 saruna