Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003) by Mind Map: Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003)

"The fundamental task of education is to enculturate youth into this knowledge-creating civilization and to help them find a place in it" (p.1)

studenten zien hun zelf en hun werk als volwaardig onderdeel van de informatiemaatschappij

Community Knowledge Advancements

kennis stapelt zicht niet op, je ontwikkelt kennis

"People are not honored for what is in their minds but for the contributions they make to the organization's or the community's knowledge"

epistemic artifacts, theorie van kennis, modellen

creative knowledge work = activiteiten die leiden tot verbreding en verdieping van kennisbasis binnen een community of practice

Idea Improvement

In kenniscreatie is het hebben van ideeen en deze verbeteren een belangrijk principe

Knowledge of in contrast to knowledge about

in plaats van declaratieve kennis vs procedurele kennis

Knowledge of...

kennis die expliciet aanwezig is of gedemonstreerd wordt

kennis die impliciet aanwezig is, intuitief

wordt geactiveerd wanneer het nodig is

probleemoplossend leren, diep leren hangt af van context, specifiek/concreet, algemeen, diep leren niet gekoppeld aan problemen

Knowledge about...

declaratieve kennis

Knowledge-Building Discourse

kennisdeling

publiek

samenwerken, Meer relevant voor leren: gericht op gedeelde kennisbasis en ontwikkeling, ..."The state of knowledge of a community is not something in the minds of individual members of community, then there is no place it can exist except in discourse"

met als doel 'idea improvement', commitment to progress, commitment to seek common understanding, commitment to expand the base of accepted facts

Constructive Use of Authorative Information

we moeten wel informatie voor waar aannemen

beoordelen/informatievaardigheden zijn onderdeel van kennisconstructie

Emergent Understanding

The "learning paradox"

"If learners construct their own knowledge, how is it possible for them to create a cognitive structure more complex than the one they already possess"

Connectionisme

de ontwikkeling van conceptueel arm naar een conceptueel rijk systeem, door leren van ervaringen, interne zelf-organisatie

complexe ideeen groeien uit de interactie tussen simpele ideeen en concepten

"All understandings are inventions; inventions are emergents", emergent = de wijze waarop een complex systeem ontstaat uit interactie tussen verschillende ideeen

Links

Wikipedia: Knowledge Building

CSILE

Knowledge Forum

CSILE: Computer Supported Intentional Learning to Knowledge Building Environments

Ondersteuning van de verscheidenheid aan doelen die verschillende aspecten raken van ontwikkeling van studen

Zichtbaar maken van reproductie van bestaande ideeen die prominent aanwezig zijn in leeractiviteiten en toetsing

moet knowledge about ondersteunen: vragen stellen als hoe en waarom

kennisdeling heeft in scholen vele functies: technologie moet kennisdeling langs paden van kenniscreatie leiden

technologie ter ondersteuning van kenniscreatie gericht op gebruiken van informatie in plaats van alleen leren

moet ook al bestaande kennis van leerlingen vangen

Knowledge Forum

epistemic agency

de mate van controle van een individu of groep over alle aspecten van KB: doelen, strategieen, hulpmiddelen, evaluatie, etc

scaffolding

Wat vraagt dat voor vaardigheden van mij als moderator, docent, begeleider

12 KB principles (Scardamelia, 2002)

echte ideeen en authentieke problemen

ideeen die verbeterd kunnen worden

diversiteit in ideeen

boven de stof staan door idea improvement, deep learning

epistemic agency

community knowledge, collective responsibility

democratisch proces

symmetric knowledge advancement

pervasive knowledge building

constructief gebruik van autoritaire bronnen

KB discourse

Concurrent, embedded, and transformative assessment

"For decades educators have promoted constructivist ideas among themselves whereas their students have been expected to carry out constructivist activities without access to the constructivist ideas lying behind them"