Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003)

Mindmap naar aanleiding van artikel Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003) by Mind Map: Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology (Scardamelia & Bereiter, 2003)

1. "The fundamental task of education is to enculturate youth into this knowledge-creating civilization and to help them find a place in it" (p.1)

1.1. studenten zien hun zelf en hun werk als volwaardig onderdeel van de informatiemaatschappij

2. Community Knowledge Advancements

2.1. kennis stapelt zicht niet op, je ontwikkelt kennis

2.2. "People are not honored for what is in their minds but for the contributions they make to the organization's or the community's knowledge"

2.2.1. epistemic artifacts

2.2.1.1. theorie van kennis

2.2.1.2. modellen

2.3. creative knowledge work = activiteiten die leiden tot verbreding en verdieping van kennisbasis binnen een community of practice

3. Idea Improvement

3.1. In kenniscreatie is het hebben van ideeen en deze verbeteren een belangrijk principe

4. Knowledge of in contrast to knowledge about

4.1. in plaats van declaratieve kennis vs procedurele kennis

4.2. Knowledge of...

4.2.1. kennis die expliciet aanwezig is of gedemonstreerd wordt

4.2.2. kennis die impliciet aanwezig is, intuitief

4.2.3. wordt geactiveerd wanneer het nodig is

4.2.4. probleemoplossend leren

4.2.4.1. diep leren hangt af van context

4.2.4.1.1. specifiek/concreet

4.2.4.1.2. algemeen

4.3. Knowledge about...

4.3.1. declaratieve kennis

5. Knowledge-Building Discourse

5.1. kennisdeling

5.1.1. publiek

5.1.2. samenwerken

5.1.2.1. Meer relevant voor leren: gericht op gedeelde kennisbasis en ontwikkeling

5.1.2.2. ..."The state of knowledge of a community is not something in the minds of individual members of community, then there is no place it can exist except in discourse"

5.1.3. met als doel 'idea improvement'

5.1.3.1. commitment to progress

5.1.3.2. commitment to seek common understanding

5.1.3.3. commitment to expand the base of accepted facts

6. Constructive Use of Authorative Information

6.1. we moeten wel informatie voor waar aannemen

6.2. beoordelen/informatievaardigheden zijn onderdeel van kennisconstructie

7. Emergent Understanding

7.1. The "learning paradox"

7.1.1. "If learners construct their own knowledge, how is it possible for them to create a cognitive structure more complex than the one they already possess"

7.2. Connectionisme

7.2.1. de ontwikkeling van conceptueel arm naar een conceptueel rijk systeem

7.2.1.1. door leren van ervaringen

7.2.1.2. interne zelf-organisatie

7.3. complexe ideeen groeien uit de interactie tussen simpele ideeen en concepten

7.3.1. "All understandings are inventions; inventions are emergents"

7.3.1.1. emergent = de wijze waarop een complex systeem ontstaat uit interactie tussen verschillende ideeen

8. Links

8.1. Wikipedia: Knowledge Building

8.2. CSILE

8.2.1. Knowledge Forum

9. CSILE: Computer Supported Intentional Learning to Knowledge Building Environments

9.1. Ondersteuning van de verscheidenheid aan doelen die verschillende aspecten raken van ontwikkeling van studen

9.2. Zichtbaar maken van reproductie van bestaande ideeen die prominent aanwezig zijn in leeractiviteiten en toetsing

9.3. moet knowledge about ondersteunen: vragen stellen als hoe en waarom

9.4. kennisdeling heeft in scholen vele functies: technologie moet kennisdeling langs paden van kenniscreatie leiden

9.5. technologie ter ondersteuning van kenniscreatie gericht op gebruiken van informatie in plaats van alleen leren

9.6. moet ook al bestaande kennis van leerlingen vangen

10. Knowledge Forum

10.1. epistemic agency

10.1.1. de mate van controle van een individu of groep over alle aspecten van KB: doelen, strategieen, hulpmiddelen, evaluatie, etc

10.2. scaffolding

10.3. Wat vraagt dat voor vaardigheden van mij als moderator, docent, begeleider

11. 12 KB principles (Scardamelia, 2002)

11.1. echte ideeen en authentieke problemen

11.2. ideeen die verbeterd kunnen worden

11.3. diversiteit in ideeen

11.4. boven de stof staan door idea improvement, deep learning

11.5. epistemic agency

11.6. community knowledge, collective responsibility

11.7. democratisch proces

11.8. symmetric knowledge advancement

11.9. pervasive knowledge building

11.10. constructief gebruik van autoritaire bronnen

11.11. KB discourse

11.12. Concurrent, embedded, and transformative assessment

12. "For decades educators have promoted constructivist ideas among themselves whereas their students have been expected to carry out constructivist activities without access to the constructivist ideas lying behind them"