Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Noorsootöö by Mind Map: Noorsootöö
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Noorsootöö

tähtsus rahvusvahelisele noorsootööle

rahvusvahalisteks kogemusteks võimaluste loomine

kultuuride vahelise õppimise võimaldamine noortele noorsootöötajatele

kultuuridevaheline kommunikatsioon

meetmed

seda toetab ka integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus "Meie inimesed"

EL ajalugu

1945 - 1959 - koostöö algus

1951 algus - Euroopa Söe- ja teraseühenduse asutamine

1957 - Rooma leping

1960 - 1969 - majanduskasvu periood

1961 - Berliini müür

1962 - Ühtne põllumajanduspoliitika

1963 - esimene rahvusvaheline leping (abistada 18 Aafrika kolooniat)

1968 - 6 riiki kaotasid tollimaksud ja kehtestavad ühtsed impordihinnad

1970 - 1. ühisraha kava

1970 - 1979 - uued riigid liituvad / liit laieneb

1972 - vahetuskursimehanism

1974 - regionaalarengufondi loomine

1987 - programmi Erasmus käivitamine

1992 - Maastrichti leping

1993 - ühtne turg

1995 - Schengeni leping

1997 - Amsterdami leping

1999 - võetakse kasutusele euro

2002 - eurokupüüride ja müntide käibeletulek

2004 - Eesti liitub EL'ga

2007 - Lissaboni leping

lissaboni strateegia

2000 - algus

2005 - uus strateegia

euroopa komisjon

mida peaks teadma?

sinna kuulub 1 volinik igast liikmesriigist

struktureeritud dialoog

mis endast kujutab?

euroopa liidu nõukogu

kes?

mida teeb?

sai alguse 1950

istungid toimuvad Brüsselis või Luxembourgis

tähtsus noorsoopoliitikale

euroopa noored

rahvusvaheline noortevahetus

kohalik või rahvusvaheline noortealgatus

noorte demokraatia projekt

kohalik või rahvusvaheline noorteseminar

koolitustegevus ja - võrgustikud

euroopa vabatahtlik teenistus

1998 sai alguse

tegeleb rahvusvahelise noorsootöö meetmete rakendamisega

noorsootöö valdkonna koostööraamistik 2010 - 2018

jagatud 3 aastasteks töötsükliteks

lepitakse kokku 2 eesmärki

EL 2020

strateegia

selgitus

probleemid

noortepoliitika

põhimõtted

toimealad

noortepoliitika EL's

noortepoliitika on liikmesriikide pädevuses

puudub ühine noore definitsioon

ühised vajadused ja arendusuunad määratleb Euroopa noortepoliitika Valge Raamat

noorsootöö suunisdokumente ei ole

"youth for europe" 1988

noortepakt

HTM

riigikogus menetleb juhtivkomisjonina noortevaldkonna teemasid kultuurikomisjon

noortevaldkonna eest vastutavaks ministeeriumiks on Haridus- ja Teadusministeerium

New node