Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bilderedigering by Mind Map: Bilderedigering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Bilderedigering

Hva kan redigeres?

Alle fotografier av ok kvalitet er greit å bruke til redigering.

Man kan også redigere et maleri som er fotografert. Slik kan man få frem fargene i maleriet.

Hvilket klassetrinn kan man redigere bilder sammen med?

5.klasse

6.klasse

7.klasse

8.klasse

9.klasse

10.klasse

Hvor går veien videre?

7.klasse

10.klasse