Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bilderedigering by Mind Map: Bilderedigering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Bilderedigering

Hva kan redigeres?

Alle fotografier av ok kvalitet er greit å bruke til redigering.

Hvilket format?, JPEG, RAW

Man kan også redigere et maleri som er fotografert. Slik kan man få frem fargene i maleriet.

Hvilket klassetrinn kan man redigere bilder sammen med?

5.klasse

6.klasse

7.klasse

LK06 etter 7.årstrinn: Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: - fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt - sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger, fotografering, digitalkamera (kompakt), digitalkamera (speilrefleks), redigering, forskjellige fargeutsnitt: svart/hvitt mot rød nese o.l., portrett: svart/hvitt, farger, natur: svart/hvitt, farger, ting (uten liv): svart/hvitt, farger, header til blogg, med mennesker, med dyr, med mote, med ting, klippet ut fra bakgrunn, reklameplakat, for produkt, for film, for oppsetning (eks. teater)

8.klasse

9.klasse

10.klasse

LK06 etter 10.årstrinn: Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: -samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid, kunstnere før oss, Nicéphore Niépces, Andy Warhol, Pia Myrvold, forskjellige typer bilder med forskjellige typer kamera, pinhole - camera, Holga, Polaroid, Hasselblad, fotografering, digitalkamera (kompakt), digitalkamera (speilrefleks), analogt kamera (fast optikk), analogt kamera (speilrefleks), redigering, forskjellige fargeutsnitt: svart/hvitt mot rød nese o.l., portrett: svart/hvitt, farger, natur: svart/hvitt, farger, ting (uten liv): svart/hvitt, farger, header til blogg, med mennesker, med dyr, med mote, med ting, klippet ut fra bakgrunn, reklameplakat, for produkt, for film, for oppsetning (eks. teater)

Hvor går veien videre?

7.klasse

Rammefaktorer: Alle må ha tilgang til kamera, enten fra skolen sin side eller fra hjemmet. Tilgang på prosjektor som er koblet til lærermaskin i klasserommet, samt datamaskiner til alle elevene. Det må også være installert Adobe Photoshop CS eller Elements på alle maskinene.

Tidsbruk: 8 uker

Læreforutsetninger: Læreren må kunne PS så godt at h*n kan hjelpe elevene videre dersom de har gjort en feil eller står fast. Elevene må ha grunnleggende data- og engelskkunnskaper, med det menes at de må kunne orientere seg i noenlunde hastighet i et program, de må kunne skrive og lese på data, og de må kunne lese engelsk. De må også ha en viss sans for logikk i forhold til en datamaskin.

Mål: Å manipulere flere bilder sammen slik at man får en header til en blogg, størrelse 950 x 350 pixler.

Innhold: Uke 1: Presentasjon av prosjekt. Enkel innføring i bruk av kamera. Uke 2: Vi tar bilder. Uke 3: Vi tar bilder, og velger ut bildene vi vil arbeide videre med. Uke 4: Introduksjon til PS. Layers, klippe og lime inn bilder. Tekst. Uke 5: Opacity, fjerne elementer fra et bilde, fjerne bakgrunn. Viskelær. Uke 6: Sette sammen bilder i headeren, skrifttyper (fonter), skygge på skrift. Uke 7: Gjøre ferdig header Uke 8: Gjøre ferdig header, publisere på blogg.

Arbeidsmetoder: Uke 1: PP - fremføring av prosjektet, innføring i bruk av kamera skjer med filmkamera som "filmer" hva læreren gjør og viser bildet på en prosjektor. Uke 2-3: Elevstyrt, lærer er med som veileder. Uke 4-8:Halvparten av økten vil alltid være lærerstyrt, med prosjektor foran i klasserommet. Elevene sitter med hver sin datamaskin, og gjør de samme oppgavene som læreren. Den siste halvparten av økten går med til å hjelpe elevene.

Vurdering: I etterkant av prosjektet skal elevene skrive et blogginnlegg om hva de syntes om det å arbeide med bilder. Blogginnlegget skal også inneholde en refleksjon over motivet de valgte, og hvorfor de valgte akkurat dette, samt en forklaring på hvorfor headeren ser ut som den gjør. Hvorfor er skriften plassert akkurat der, og ikke mer til venstre? Dersom det viser seg at elevene har en god refleksjon som er tett bundet opp mot LK06 sitt overordnede mål, begynner vi på et nytt prosjekt. Dersom det viser seg at elevene ikke har en god nok refleksjon, må vi ta en økt med KH der vi samtaler om hva, hvordan og hvorfor.

10.klasse

Rammefaktorer: Alle elevene må ha tilgang til kamera, enten fra hjemmet eller fra skolen. Det må være tilgang på prosjektor + lerret som er koblet opp mot en datamaskin i klasserommet. Alle elevene må ha tilgang til en maskin i klasserommet som har installert PS eller Elements, og maskinen må ha nok RAM til å kjøre flere programmer samtidig.

Tidsbruk: 12 uker

Læreforutsetninger: Elevene må ha grunnleggende datakunnskaper og engelskkunnskaper. Elevene må kunne orientere seg rundt på internett, bruke søkemotorer osv. Læreren må ha kunnskaper med Adobe PS CS eller Elements.

Mål: Å skape kunst inspirert fra en valgt fotokunstner, som kan stilles ut som et fullstendig og ferdig produkt.

Innhold: Uke 1: Presentasjon av prosjektet, innføring i bruk av kamera. Uke 2 - 3: Arbeid med selvvalgt kunstner, for å få videre inspirasjon til eget arbeid. Uke 4: Fremføring av PP - presentasjon for resten av klassen, om valgt fotokunstner. Uke 5-6: Vi tar bilder og velger oss ut hvilket vi skal arbeide videre med. Uke 7-11: Redigering. Det blir arbeid med svart/hvitt - motiv der vi drar frem en spesifikk farge, pop-art digitalt, opacity, layers osv. Se ellers 7.klasse (utenom headerarbeid). Uke 12: Utstilling

Arbeidsmetoder: Uke 1: Lærerstyrt. Uke 2-6: Elevstyrt, med lærer som veileder. Uke 7-10: Halvparten av økten lærerstyrt, halvparten elevstyrt med lærer som veileder. Uke 11-12: Elevstyrt, med lærer som veileder.

Vurdering: Det vil bli gitt karakter på følgende: - PP - presentasjon av selvvalgt fotokunstner - Ferdig produkt. - Refleksjonsnotat (elevene skal i forbindelse med utstillingen levere inn et refleksjonsnotat der de beskriver egen læring i forhold til fotokunstner, i forhold til kamera og i forhold til redigering. De skal også vurdere eget arbeid og egen innsats). Disse tre vil legges sammen til en karakter. Elevene vil likevel få vite alle karakterene. Elevene skal også få en skriftlig vurdering til karakterene.