Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Luftforurening

1.1. Udstødning fra biler

1.2. Metangas (Koprutter)

1.3. SMOG

1.4. Storbyer

2. Landbrug

2.1. Produktion af kød

2.2. CO2-udledning

2.3. Gylle

2.4. Gødning

2.5. Vandmiljø

3. Drivhusgasser

3.1. Skoven og fotosyntese

3.2. CO2-udledning

3.3. Lattergas

4. Afbrænding af fossile brændstoffer

4.1. CO2-udledning

5. Atomenergi

5.1. Atomaffald

6. Vandforurening

6.1. Spildevand

6.2. Olieudslip

6.3. Affald i vandet

6.4. Grundvandet

6.5. Søer og vandløb

7. Affaldshåndtering

7.1. Miljøfarligt affald

7.2. Plastikaffald

7.2.1. Mikroplast

7.3. Metalaffald

7.4. Papir og pap

7.5. Genbrug

7.6. Batterier

8. rygning