T1H1 Kennismaking met de handelswereld

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
T1H1 Kennismaking met de handelswereld by Mind Map: T1H1 Kennismaking met de handelswereld

1. Economie

1.1. Def: wetenschap, onderzoek behoefte, bevredigen met schaarse middelen

1.2. Staat in verband met

1.2.1. bedrijven: h&m, torfs ...

1.2.2. overheid: jongeren aanzetten om te ondernemen

1.2.3. handelsmissie: prinses Astrid met BEL bedrijven: nieuwe partners zoeken in buitenl.

1.2.4. vakbonden = werknemerorganisaties

1.2.5. Fair trade = eerlijke handel

1.2.5.1. eerlijke prijs

1.2.5.2. hulp: verpakking, export, kwaliteit

2. Bedrijfseconomie (onderdeel van ECO)

2.1. INTERN

2.1.1. Boekhouding

2.1.2. Organisatie

2.1.3. Marketing met 4 p's

2.1.3.1. Plaats

2.1.3.2. Product

2.1.3.3. Prijs

2.1.3.4. Promotie

2.1.4. Financiële toestand

2.2. EXTERN

2.2.1. Rekening houden met stakeholders

2.2.2. Maatschappelijke verantw.

3. Indeling bedrijven

3.1. Groothandelaar

3.1.1. Grote hoeveelheden

3.1.2. A bedrijven

3.2. Kleinhandelaar

3.2.1. Kleine hoeveelheden

3.2.2. A consument

3.3. Primaire sector

3.3.1. Zorgen vr grondstoffen: zee of land

3.3.2. 1. Agrarisch = landbouw

3.3.3. 2. Visserij

3.4. Secundaire sector

3.4.1. Verwerken grondstof tot +/- afgewerkt product OF ontginningsbedrijven

3.4.2. 1. Ontginningsbedrijf = extractieve

3.4.3. 2. Industriële = verwerkende bedrijven

3.5. Tertiaire sector

3.5.1. Brengen het product of dienst tot bij de consument

3.5.2. 1. Commercieel = handelsbedrijf

3.5.3. 2. Dienstverlenend

3.6. Quaritiaire sector

3.6.1. Verkopen/dienst zonder winst

3.6.2. non-profit = social profit

3.7. Bedrijfskolom

3.7.1. Chronol. volg. van alle bedrijven Grondstof => afgewerkt product => consument

4. Andere vaktaal

4.1. Maatsch. verantwoord ondernemen

4.2. Duurzaam ondernemen

4.3. Industrieel vs. ambachtelijk

4.4. Arbeiders => Loon

4.5. Bedienden => Salaris = Wedde

4.6. Consument = particulier

4.7. Bank = financiële instelling