Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HAMI Mehiläishoitajan tutkinto by Mind Map: HAMI Mehiläishoitajan
tutkinto
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HAMI Mehiläishoitajan tutkinto

4. Opettajien nimet?

Koulutus: Koulutetaan Lauri R., joka kouluttaa muut opettajat

Montako mukana? n. 5

6. OPS

Opintojaksot 13 lähiopetusjaksoa vuonna 2011

Opintojakso 1, Toteutustapa, Lähi?, Etä?

Opintojakso 2

Opintojakso 3

Jne...

Onko kaikki verkossa? Tämä on tavoite

Alussa valmistavat jaksot Mustialassa, mutta jatkossa verkossa

Osa opintojaksoista puhtaasti lähiopetuksena, osa verkossa

Toteutusten yleiskuvaus

Kuvaus tähän

Työkalut,vaihtoehtoja, Virtuaalikylä, Connect Pro, GoogleSites?, Ammattialan blogi - blogi on Virtuaalikylässä, Videot - virtuaalikylässä, Picasaweb - kuvat virtuaalikylässä

3. Aikataulu

Milloin alkaa: 10.3.2011

Milloin päättyy: syksyllä 2012

9. Huomioon otettavia tekijöitä

Tekijänoikeudet

Kuka on tehnyt/ tekee / omistaa materiaalin? Otettava huomioon, että materiaalin verkkoon viejällä olisi vastuu materiaalin tekijänoikeuksista

Millä ehdoin jaetaan? CreativeCommons?

8. Havaitut kehittämis- ja tukitarpeet sekä resursointi

Kokonaisuuden rakentaminen: Suomen mehiläishoitajien liitto (SML)

Opintojaksojen rakentaminen: Aloituskoulutuksen jälkeen, SML

Opettajien koulutus: Lauri R.

Opiskeljioden koulutus

Verkko-opiskelu: SML/HAMI?

VErkkotyökalut: SML (kunahn on annettu aloituskoulutus)

Tukitarve

AC -tuki: Luova paja -> sosiaalisen median kurssin osasuoritus: HAMKin opiskelijoita, paljonko tukea tarvitaan, kuinka usein?

Tuotannontuki : Mustiala huolehtii, että tekniikka toimii

Ohjauksentuki: HAMK voi tarjoita rajallista tukea

7. Materiaalit

Missä muodossa, sähköisessä muodossa, ainakin pdf:ksi pystytään muokkaamaan, kuvia, videoita on jo

Onko materiaali olemassa vai tehdäänkö uutta? Osin olemassa

5. Tavoite verkon käytön suhteet?

Millainen toimintamalli halutaan? Virtuaalikylä + Connect

Sisältyykö koulutuksen sisältöön? Verkkotyökalujen opettaminen sisältyy

Montako opintojaksoa on verkossa, montako op:ta?

1. Koulutuksen tavoite: Tiedon syventäminen ja ammattitutkintoon valmistaminen

2. Kohderyhmä: Toimivat mehiläistarhaajat