Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HAMI Mehiläishoitajan tutkinto by Mind Map: HAMI Mehiläishoitajan tutkinto
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HAMI Mehiläishoitajan tutkinto

4. Opettajien nimet?

Koulutus: Koulutetaan Lauri R., joka kouluttaa muut opettajat

Montako mukana? n. 5

6. OPS

Opintojaksot 13 lähiopetusjaksoa vuonna 2011

Toteutusten yleiskuvaus

3. Aikataulu

Milloin alkaa: 10.3.2011

Milloin päättyy: syksyllä 2012

9. Huomioon otettavia tekijöitä

Tekijänoikeudet

8. Havaitut kehittämis- ja tukitarpeet sekä resursointi

Kokonaisuuden rakentaminen: Suomen mehiläishoitajien liitto (SML)

Opintojaksojen rakentaminen: Aloituskoulutuksen jälkeen, SML

Opettajien koulutus: Lauri R.

Opiskeljioden koulutus

Tukitarve

7. Materiaalit

Missä muodossa, sähköisessä muodossa, ainakin pdf:ksi pystytään muokkaamaan, kuvia, videoita on jo

Onko materiaali olemassa vai tehdäänkö uutta? Osin olemassa

5. Tavoite verkon käytön suhteet?

Millainen toimintamalli halutaan? Virtuaalikylä + Connect

Sisältyykö koulutuksen sisältöön? Verkkotyökalujen opettaminen sisältyy

Montako opintojaksoa on verkossa, montako op:ta?

1. Koulutuksen tavoite: Tiedon syventäminen ja ammattitutkintoon valmistaminen

2. Kohderyhmä: Toimivat mehiläistarhaajat