HAMI Mehiläishoitajan tutkinto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HAMI Mehiläishoitajan tutkinto by Mind Map: HAMI Mehiläishoitajan tutkinto

1. 4. Opettajien nimet?

1.1. Koulutus: Koulutetaan Lauri R., joka kouluttaa muut opettajat

1.2. Montako mukana? n. 5

2. 6. OPS

2.1. Opintojaksot 13 lähiopetusjaksoa vuonna 2011

2.1.1. Opintojakso 1

2.1.1.1. Toteutustapa

2.1.1.1.1. Lähi?

2.1.1.1.2. Etä?

2.1.2. Opintojakso 2

2.1.3. Opintojakso 3

2.1.4. Jne...

2.1.5. Onko kaikki verkossa? Tämä on tavoite

2.1.6. Alussa valmistavat jaksot Mustialassa, mutta jatkossa verkossa

2.1.7. Osa opintojaksoista puhtaasti lähiopetuksena, osa verkossa

2.2. Toteutusten yleiskuvaus

2.2.1. Kuvaus tähän

2.2.2. Työkalut,vaihtoehtoja

2.2.2.1. Virtuaalikylä

2.2.2.2. Connect Pro

2.2.2.3. GoogleSites?

2.2.2.4. Ammattialan blogi - blogi on Virtuaalikylässä

2.2.2.5. Videot - virtuaalikylässä

2.2.2.6. Picasaweb - kuvat virtuaalikylässä

3. 3. Aikataulu

3.1. Milloin alkaa: 10.3.2011

3.2. Milloin päättyy: syksyllä 2012

4. 9. Huomioon otettavia tekijöitä

4.1. Tekijänoikeudet

4.1.1. Kuka on tehnyt/ tekee / omistaa materiaalin? Otettava huomioon, että materiaalin verkkoon viejällä olisi vastuu materiaalin tekijänoikeuksista

4.1.2. Millä ehdoin jaetaan? CreativeCommons?

5. 8. Havaitut kehittämis- ja tukitarpeet sekä resursointi

5.1. Kokonaisuuden rakentaminen: Suomen mehiläishoitajien liitto (SML)

5.2. Opintojaksojen rakentaminen: Aloituskoulutuksen jälkeen, SML

5.3. Opettajien koulutus: Lauri R.

5.4. Opiskeljioden koulutus

5.4.1. Verkko-opiskelu: SML/HAMI?

5.4.2. VErkkotyökalut: SML (kunahn on annettu aloituskoulutus)

5.5. Tukitarve

5.5.1. AC -tuki: Luova paja -> sosiaalisen median kurssin osasuoritus: HAMKin opiskelijoita, paljonko tukea tarvitaan, kuinka usein?

5.5.2. Tuotannontuki : Mustiala huolehtii, että tekniikka toimii

5.5.3. Ohjauksentuki: HAMK voi tarjoita rajallista tukea

6. 7. Materiaalit

6.1. Missä muodossa, sähköisessä muodossa, ainakin pdf:ksi pystytään muokkaamaan, kuvia, videoita on jo

6.2. Onko materiaali olemassa vai tehdäänkö uutta? Osin olemassa

7. 5. Tavoite verkon käytön suhteet?

7.1. Millainen toimintamalli halutaan? Virtuaalikylä + Connect

7.2. Sisältyykö koulutuksen sisältöön? Verkkotyökalujen opettaminen sisältyy

7.3. Montako opintojaksoa on verkossa, montako op:ta?

8. 1. Koulutuksen tavoite: Tiedon syventäminen ja ammattitutkintoon valmistaminen

9. 2. Kohderyhmä: Toimivat mehiläistarhaajat