Технологія дистанційного навчання. Мобільне навчання та віртуальна реальність. Соціальні медіа дл...

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Технологія дистанційного навчання. Мобільне навчання та віртуальна реальність. Соціальні медіа для гнучкого Інтернет навчання. Використання різних середовищ електронного навчання (системи дистанційного навчання, віртуальні світи, соціальні мережі та ін.) by Mind Map: Технологія дистанційного навчання. Мобільне навчання та віртуальна реальність. Соціальні медіа для гнучкого Інтернет навчання. Використання різних середовищ електронного навчання (системи дистанційного навчання, віртуальні світи, соціальні мережі та ін.)

1. Статті

1.1. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1614

1.2. Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального процесуhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_17

1.3. Технології та перспективи розвитку віртуальної реальності http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/21110

1.4. Технологічні характеристики дистанційної форми навчання http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/17890

1.5. The Evolution of Distance Learning http://dx.doi.org/10.1080/08886504.1990.10781919

2. Приклади

2.1. Електронне навчання

2.2. Позитивні сторони електронного навчання

2.3. Мобільне навчання

2.4. Дистанційне навчання

2.5. Дистанційне навчання

3. Мобільне навчання та віртуальна реальність

3.1. Віртуальна реальність – це штучна, комп‘ютерна модель реальності, світ, змодельований за допомогою технічних пристроїв, у якому об‘єкти та суб‘єкти сприймаються людиною через його зір, слух та інші відчуття. Віртуальна реальність імітує як дії, так і реакції на дії. Для переконливого комплексу відчуття реальності, комп‘ютерний синтез властивостей та реакцій відбувається у реальному часі

3.1.1. моделювання реальних умов для навчання

3.1.2. моделювання реальних умов для виховання

3.1.3. розвиток уявного середовища для ігор

3.2. Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним та дистанційним навчанням, відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні портативних технологій. Іншими словами, мобільне навчання зменшує обмеження із здобуття освіти по місцезнаходженню за допомогою портативних пристроїв.

3.2.1. Приклад використання додатку для мобільного навчання: https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1408362129377423/

4. Технологія дистанційного навчання

4.1. засоби надання учбового матеріалу студенту

4.2. засоби контролю успішності студента

4.3. засоби консультації студента програмою-викладачем

4.4. засоби інтерактивної співпраці викладача і студента

4.5. можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок

5. Представлення результатів дослідження

5.1. Пошук наукових публікацій https://docs.google.com/document/d/1Ed49WpXG2v_NuRJRNoiD9_2WW_sNxazKaTG63Pra3CI/edit?ts=580298e5

5.2. Результати дослідження https://docs.google.com/document/d/1xGz1k9Xh1EleLEQcbb8pJ2KwcmxFncmyvmUR7BEkoSE/edit

5.3. Наше відео: https://youtu.be/a85_Rctmqrk

6. Соціальні медіа

7. Середовища електронного навчання

7.1. E-learning (скороченнявід англ. ElectronicLearning) — система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій та мультимедіа.

7.1.1. створення розподіленої спільноти користувачів (соціальних мереж), що проводять загальну віртуальну навчальну діяльність

7.1.2. самостійна робота з електронними матеріалами, з використанням персонального ком п’ютера, КПК, мобільного телефону, DVD-програвача, телевізора

7.1.3. своєчасна цілодобова доставка електронних навчальних матеріалів

7.1.4. своєчасна цілодобова доставка електронних навчальних матеріалів