Технологія дистанційного навчання. Мобільне навчання та віртуальна реальність. Соціальні медіа для гнучкого Інтернет навчання. Використання різних середовищ електронного навчання (системи дистанційного навчання, віртуальні світи, соціальні мережі та ін.)

by Юлія Івахненко 10/27/2016
553