Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Reglementen voor Roeiwedstrijden by Mind Map: Reglementen voor Roeiwedstrijden
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Reglementen voor Roeiwedstrijden

categorieen

Junior

<18

Senior B

18 -21

Senior A

Veteraan

licht

heren, gemiddeld 70, max 72.5

dames, gemiddeld 57, max 59

ergometer, + 2.5

wintergewicht, +2.5

mindervalide

LTA

TA

A

stuurlieden

>= 12 jaar

gewicht

heren, 55

dames, 50

mixed, 50

weging in gelijk tenue als roeiers

max 10kg ballast

geen wedstrijduitrusting

junioren

junior stuur

roeitenue

stuur

clubjasje toegestaan

uniform

onderkleding ook INDIEN gedragen!

rugnummers zichtbaar

velden

geslacht

mixed (>= 50% vrouw

vrouw

man

junioren

18

16

14,15, ...

leeftijd per 01/01

veteranen

A - H

leeftijd lopende kalenderjaar

stuur wordt niet meegerekend

senioren

klasses, O, < 8 blikken, N, < 3 blikken, B, <1 blik, eerstejaarsveld(8+), max 3 niet 1st B roeiers, niet gestart junior WK, internationaal telt mee, junior/vet idem, scull en boord apart, ergo, hoogste klasse telt

competitie

B roeier ofwel

niet in klasserende wedstrijden dit jaar

ervaren

onervaren, 1e wed < 1 jaar geleden

bedrijfsroeiers

zelfde werkgever, beroepsgroep, concern

vaartuigen

veligheid

boegbal 4cm wit of vgl

schoenen/voetenboord, zonder hulp van handen loskomen

stuurplek 70 *50

dikte riemen, boord 5mm, scull 3mm

min gewichten

zie RvR Art 18

zend/ontvangapp verboden

wedstrijd kan ontheffing verlenen

B,C, Overnaads Wherry hebben vaste maten

zie ARt 19 - 25

riemen

kleur van vereniging

combinatie, een of meerdere ver

KNRB, rood wit blauw

ontheffing door Hoofd Jury mogelijk

wedstrijdbaan

boord aan boord

rechte lijn

merktekens indien niet recht

min 12.5 m per baan

buitenbegrenzing aangegeven

start en finishlijn aangegeven

100 m indicatie

ieder 500 hoeveel er is afgelegd

boei 1 bakboordzijde (in principe)

geluidssignaal bij overschrijden finish

tijd

wedstrijden

nationaal

klasserend, boten van vrijde constructie, senioren, 1500 <l < 2500m

> 15 verenigingen

3 jaar > gem 125 ploegen

> 500 m

goede org , baan en adequite technische voorzieneingen

ergometer

zeeroeiwedstrijden

ruim open water

klassement

competitie over meerdere wedstrijden

inschrijven

terugtrekken

na sluiting inschrijvingen

na loting boete tenzij medisch (evt attest)

voorwedstrijden

boord aan boord

tijdrace, snelste in finale

direct na alkaar verroeid

finale > 2 uur later

vermindering aantal, onderlinge volgorde gehandhaafd

junioren, heats, winnaar per heat, res gebruikt voor indeling 2e dag

indeling en plaatsing

gestuurd indelen/plaatsen, gestuurd indelen, niet geloot indelen, gestuurd plaatsen, niet geloot plaatsen, vooraf aankondigen, uiterlijk 24 uur voor loting

indelen, verdelen over vw

plaatsen, verdelen over boeien

loting, uiterlijk avond voor wedstrijd, volgens tabellen, ook FISA art 61 mogelijk

volgende ronde, winaars in het midden loten, andere eromheen loten, zo speoding mogelijk publiceren

programma

schrijftelijk of digitaal

bevat, namen wedstrijdleider(s), jury en overig functionarissen, waar deze zich bevinden, bijzondere bepalingen, plattegrond met verkeersregels, info over deelenmende verenigingen, starttijden, per veld deelnemers, tijd/plaats prijsuitreiking, opgaaf prijzen

uitslagen publiceren (digitaal/schriftelijk), een exemplaar aan bestuur KNRB

onvoorzien

verschuiven naar andere dag

verschuiven naar ander tijdstip

aflasten, bestuur bepaalt percentage te restitueren aan verenigingen

vervanging

helft van de ploeg + stuur

vervanging naar vw ziektegeval of ongeluk (attest)

weging

1-2 uur voor de wedstrijd

elke wedstrijddag per veld

ook stuur elke dag wegen, niet tegelijk met ploeg

niet nationaal, Hoofd Jury bepaalt tijd

extra wegingen mogelijk (controlecommissie)

functionarissen

verantwoordelijkheid: wedstrijdgevende organisatie

Wedstrijdleider, organisatie, coordinator tussen functionarissen, technische voorzieningen, bekendmaken wijzigingen, uitslagen, beslissingen Jury

Hoofd Jury, min 4 personen (K of k), wijst taken toe, Jury, uitvoering reglement, eerlijkheid, kamprechter ka plv in zijn plaats laten optreden, plv vervangt K als deze zijn taak niet kan vervullen, taken, nationaal, boord aan boord, kamprechter, aligneur, starter, hoofd CvA, hoofd CC, tijd, voorstarter, starter, baancommissaris, hoofd CvA, hoofd CC, ander, boord aan boord, starter, aligneur, kamprechter/baancomm, hoofd CvA, tijd, voorstarter, starter, hoofd CvA, baancomm, juryraad, min 2 K + hoofd, uitbreiding max 3, plv als plv lid, behandelt bezwaren, betrokken jurylid wordt vervangen, kamprechter, verantwoordelijk voor het verloop, zonder geen race, waken voor gelijke kansen, voor de race: controle baan, bewaakt verkeersregels, snelvarende motorboot, uitzondering mogelijk(kamprechtercie), beslist alleen over, regelmatig verloop, witte vlag, bij onregelmatig verloop, onvoorzien/overmacht, of een ploeg haar baan houd, plaatsvinden aanvaring + verantwoordelijkheid, welke maatregel (Art 74), geen leiding geven bepalen koers, kan taak aligneur/starter overnemen, kan NIET de volgorde van aankomst veranderen, bevelen, witte vlag, staken: roode vlag + bel

Veiligheidscoordinator, inventariseert risico's voor roeiers en publiek, uitvoering maatregelen, veiligheidsplan

races

deelnemers

houden aan reglementen

opvolgen aanwijzingen jury en wedstrijdorg

tijdig laten lopen

volgen met andere vaartuigen niet toegestaan

mee roeien niet toegestaan

geen aanwijzingen met huplmiddlelen

aanvaring

botsing of in aanraking komen van ploegen

tenzij dit geen invloed heeft op het resultaat (oordeel kamprechter)

schadeverhaal

gedragen door foute ploeg

kamprechter beslist

beschikbaar gesteld materiaal: organisatievehaalt dit op de vereniging van roeier

beroep op schade

niet mogelijk

boord aan boord

100 m, alleen als hij vrij is voor de race, onregelmatigheid: STAKEN

2 min voor start aanwezig

te laat: waarschuwing

startprocedure, vlag, gereed!, aligneren, roll call, Opgelet, AF, vlag zijwaarts, startvlag: rood (wit kruis), lichtinstallatie, lichten uit, gereed!, aligneren, roll call, Opgelet, Rode licht aan, knop, groene licht, geluidssignaal, verkorte procedure, ploegen informeren, geen roll call, buitenlandse ploegen, internationaal starten mogelijk, valse start

race, eigen baan, ploeg verantwoordelijk voor koers, kan baan verlaten, niet hinderen andere ploegen, geen voordeel te trekken daaruit, in wedstrijdhaal af te leggen, overmacht, goedvinden kamprechter

aankomst, voorsteven doorsnijdt finishlijn, stuur moet in ploeg ziten, CvA stelt vast ploeg niet door finishlijn: uitgesloten, dead heat, overroeien, ploegen mogen plaats delen in overleg

tijd

voorstart, startnummer duidelijk zichtbaar, aanwijzngen opvolgen, in wedstrijdtempo naar startlijn (aangeven voorstarter)

startprocedure, Door!, startvlag, alternatief ook goed

oplopen, oplopende ploeg voorrang, veligheid en sportiviteit geven doorslag!

aankomst, idem boord aan boord

ergo

start, optische en/of akoestisch signaal, valse start: te vroeg in beweging