Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Как да създадем стойност! by Mind Map: Как да създадем
стойност!
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Как да създадем стойност!

Цитиран:

ГАЙ КАВАЗАКИ (евангелист за Apple)

Като преустановим да вършим действие което е било веднъж безполезно/ненужно

Като продължим да вършим действие което е било веднъж полезно/нужно

тълкуване

това, което е желателно или достойни за уважение заради самата себе си, нещо, или качество синоними:Значение, значимост, важност, качество

Като предприемем съвсем ново действие, което е някому нужно/полезно